HEM (STIFTELSEN)
  STYRELSE
  PM/ANSÖKAN
  BAKGRUND
Skicka denna
sida vidare

Vidare upplysningar kan
erhållas genom:

Stiftelsen Petersson-Grebbe
c/o Skogssällskapet
Box 11374
404 28 Göteborg

Telefon:
0771-22 00 44

E-post:
info@petersson-grebbe .skogssallskapet.se

Hemsida:
petersson-grebbe .skogssallskapet.se

PM/Ansökan


Anvisningar för sökande av forskningsbidrag
Stiftelsen Petersson-Grebbe har till ändamål att främja vetenskaplig forskning inom skogsbruk och skogsförädling. I stiftelsens ändamål ingår att stipendier ska kunna lämnas för vetenskaplig forskning inom skogsbruk och skogsförädling varvid sökande från tidigare Älvsborgs län ska ha företräde.

Stiftelsen utlyser inga anslag under 2017.


Nedan presenteras vilka projekt som stiftelsen valt att stödja:

2014
  • MYB-transkriptionsfaktorer hos grankloner med olika grad av motståndskraft
2012
  • Strategisk planering i praktiskt skogsbruk.
  • Stöd till doktorander i forskarskola i skoglig genetik.
2010
  • Preference of location in forest settings for persons with mental fatigue.
2009
  • Mätning av träfibernätverk i mikrotomografiska 3D-bilder.

  • Ökad produktion av skogsbiomassa som ett verktyg att minska atmosfärens innehåll av koldioxid - motverkas denna av ökad lustgasavgång i samband med gödsling?<< tillbaka