HEM (STIFTELSEN)
  STYRELSE
  PM/ANSÖKAN
  BAKGRUND
Skicka denna
sida vidare

Vidare upplysningar kan
erhållas genom:

Stiftelsen Petersson-Grebbe
c/o Skogssällskapet
Box 11374
404 28 Göteborg

Telefon:
0771-22 00 44

E-post:
info@petersson-grebbe .skogssallskapet.se

Hemsida:
petersson-grebbe .skogssallskapet.se

Bakgrund till stiftelsens bildande

Ägare
Idag är Stiftelsen Petersson-Grebbe ägare till hela fastigheten Fenneslunda 2:1 i Ulricehamns kommun, Västra Götalands län.

Fastigheten har f n följande omfattning:

Produktiv skogsmark 446 ha
Åker 106 ha
Impediment 32 ha
Tomt och övrig mark 8 ha

Total landareal 592 ha
Vatten 27 ha
Förvaltare
Fastigheten förvaltas av Skogssällskapets Förvaltning AB. Fenneslunda skall enligt testamentet skötas så att det hålls i mycket bra stånd. Åkerbruket är utarrenderat. Till fastigheten hör f n tre torp och sommarstugor som är uthyrda. I mangårdsbyggnaden är för närvarande en lägenhet uthyrd.

Skogsmarken är mycket bördig med en bonitet av 8,3 kubikmeter per hektar och år. Virkesförrådet år 2008 är 165 kubikmeter per hektar.

Grundare
Fenneslunda Säteri grundades 1682 av landshövding Henric von Vicken. Efter honom kom ätten von Knorring. Därefter följde tre generationer Sandler. Fredrik Sandler uppförde omkring 1830 den nuvarande huvudbyggnaden. Tore Sandler anlade pappersbruk och stångjärnshammare.

Under andra hälften av 1800-talet fanns både lantbruksskola, skogsskola och folkhögskola vid Fenneslunda.

År 1942 köptes Fenneslunda av familjen Petersson från Helsingborg. Ägare blev 1952 sonen Holger Grebbe med 3/4 och dottern Ann-Marie Grebbe med 1/4.

Holger Grebbe avled 1988 och Ann-Marie Grebbe i januari 2001.

<< Tillbaka