HEM (STIFTELSEN)
  STYRELSE
  PM/ANSÖKAN
  BAKGRUND
Skicka denna
sida vidare

Vidare upplysningar kan
erhållas genom:

Stiftelsen Petersson-Grebbe
c/o Skogssällskapet
Box 11374
404 28 Göteborg

Telefon:
0771-22 00 44

E-post:
info@petersson-grebbe .skogssallskapet.se

Hemsida:
petersson-grebbe .skogssallskapet.se

Stiftelsens uppgifter och funktion

Stiftelsen Petersson-Grebbe har till ändamål att främja vetenskaplig forskning inom skogsbruk och skogsförädling. I stiftelsens ändamål ingår att stipendier ska kunna lämnas för vetenskaplig forskning inom skogsbruk och skogsförädling varvid sökande från Älvsborgs län ska ha företräde.

Stipendier för skoglig forskning lämnas normalt vartannat år med ca 500 000 kronor.

Stiftelsen utlyser inga anslag under 2017.