HEM (STIFTELSEN)
  STYRELSE
  PM/ANSÖKAN
  BAKGRUND
Skicka denna
sida vidare

Vidare upplysningar kan
erhållas genom:

Stiftelsen Petersson-Grebbe
c/o Skogssällskapet
Box 11374
404 28 Göteborg

Telefon:
0771-22 00 44

E-post:
info@petersson-grebbe .skogssallskapet.se

Hemsida:
petersson-grebbe .skogssallskapet.se

Stiftelsens styrelse

Styrelsen består av tre ordinarie ledamöter samt max tre suppleanter. Ledamöterna utses av:
  • Skogssällskapet i Göteborg
  • Chefen för SE-Banken i Borås
  • Dekanus vid Skogsvetenskapliga Fakulteten, Sveriges Lantbruksuniversitet eller av länsjägmästaren i länet


<< tillbaka