Pågående projekt

Nya metoder för utbytesprognoser på enskilda träd med fjärranalys

I projektet kommer nyttan av noggrant inmätta positioner för avverkade träd i kombination med flygburen laserskanning undersökas. Målet är att förbättra de utbytesprognoser som används för att skatta utfallet av produkter från skogen. Med säkrare skattningar av utbytesvolymer minskas nödvändiga marginaler och behovet av stora virkeslager sjunker, vilket ökar hållbarheten i virkesproduktionen.

Vy över skog. Foto: Matilda Holmqvist

Foto: Matilda Holmqvist

Tack vare skogsbrukets delfinansiering av den fortsatta nationella laserskanningen finns en mycket detaljerad landstäckande resurs av fjärranalysdata fritt tillgänglig. Genom att kombinera skördardata från genomförda avverkningar med data från den nationella laserskanningen (t.ex. via Skogliga grunddata) kan utfallet från planerade avverkningar uppskattas med goda resultat. Idag finns även mätteknik för att i skördaren registrera positionen för varje avverkat enskilt träd. Denna information i kombination med identifiering av enskilda träd i högupplösta laserdata kan sannolikt förbättra utbytes­prognoserna avsevärt.

Syftet med projektet är att undersöka nyttan av noggrant inmätta positioner för avverkade träd i kombination med flygburen laserskanning för förbättrade utbytesprognoser. Utbytesprognoser används för att skatta utfallet i form av skogens produkter, exempelvis olika sortiment av timmer och massaved från en avverkning. Målet är att visa hur dagens digitala tekniker kan knyta samman data från olika källor för enskilda träd. En sådan digitalisering av skogsresursen bidrar starkt till innovation samt till en hållbar industri och ett hållbart brukande av skog i ett framtida precisionsskogsbruk.

När trädegenskaper kan skattas på ett noggrant sätt på individnivå, leder det inte bara till bättre utbytesprognoser, det ger även detaljerade trädlistor som kan användas för simulering av olika framtidsscenarier. Därmed kan förståelsen för skogens verkliga värde förbättras och förhoppningsvis också nyttjas på ett effektivare och mer hållbart sätt. För att belysa nyttan av olika datakällor planeras ett antal olika scenarier att utvärderas i projektet. Resultaten kommer att utvärderas genom att jämföra skattat utbyte med verkligt utfall från avverkning. Genom säkrare skattningar av utbytesvolymer, minskas nödvändiga marginaler för att uppfylla leveranskrav och därmed sjunker behovet av stora virkeslager, vilket ökar hållbarheten i virkesproduktionen.

Ämne: Planering
Startår: 2022

Jon Söderberg

Doktorand

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.