Baltikum

#Baltikum

Här samlar vi artiklar som handlar om skogsbruk och investeringar i de baltiska länderna. Skogssällskapet har haft verksamhet i Lettland sedan början av 2000-talet.

Under årtiondena efter andra världskriget, när Lettland var en del av Sovjetunionen, användes stora markarealer i landet till livsmedels­produktion. När självständigheten utropades 1991 minskade marknaden för jordbruks- och mjölkprodukter kraftigt. Stora arealer i östra Lettland lades därför i träda, och började växa igen.

I början av 2000-talet ökade intresset för att köpa skogsmark i framförallt Lettland. Priserna har hela tiden legat lågt jämfört med svenska skogsmarkspriser, samtidigt som tillväxten är hög. Till en början fanns det dessutom generösa EU-bidrag för plantering och skogsskötselåtgärder för den som investerade i baltisk skogsmark. I dag är många av de skogar som planterades i början av 2000-talet ungskogar som närmar sig gallring. Tillväxten är högre än vad tillväxtmodellerna visar, vilket gör det svårt att planera skogsbruket. Här samlar vi kunskap, råd och tips om skog och investering i Baltikum.

Artiklar & reportage

 1. Rekordexport från Baltikum

  Virkesexporten från de baltiska länderna är stor, men det är de förädlade träprodukterna som gör att värdet på exporten växer rekordsnabbt. Bättre skötta skogar och ökade investeringar i skogsindustrin bidrar till den positiva utvecklingen i våra östra

 2. Björn Sprängare vill utveckla inhemskt skogsägande i Baltikum

  Sedan drygt tio år hjälper Skogssällskapet svenskar att köpa och förvalta skog i Lettland. Nu finns Skogssällskapet även i Estland och Litauen. Men även det inhemska skogsägandet måste öka och utvecklas, menar Björn Sprängare.

 3. Lågproduktiv mark kräver nya trädslag

  I Sverige och Baltikum äger Skogssällskapet lågproduktiv skogs- och jordbruksmark, som man vill bruka effektivare. Därför gör man försök med föryngringar av olika traditionella trädslag och undersöker även snabbväxande varianter som hybridasp och poppel.

 4. Snabba träd kräver både skogs- och jordbruk

  Intresset för hybridasp och poppel ökar starkt. Arterna är de mest snabbväxande trädslagen på våra breddgrader. Men de kräver intensiv skötsel och goda kunskaper, och de kan inte odlas var som helst.

 5. Norden och Baltikum forskar tillsammans

  Svenska forskare samarbetar med sina kollegor runt Östersjön. Målet är att främja forskning om skogens olika funktioner i ett hållbart skogsbruk.

 6. Skog i Lettland: Tryggt i långa loppet

  Att köpa skog i Lettland ger goda möjligheter till en säker, långsiktig avkastning. Skogssällskapet har hjälpt svenska skogsinvesterare i Lettland sedan tidigt 2000-tal.

 7. Enskild firma bäst för dig som äger skog

  Efterfrågan på skog i Sverige är stor, men utbudet på den öppna marknaden är litet. Den som funderar på att skaffa en skogsfastighet bör sätta sig in i vad det innebär och fundera på vilken juridisk, ekonomisk och praktisk hjälp som hon eller han kan

 8. Lettland – skogsland med potential

  För 100 år sedan väcktes intresset för den svenska skogens restaurering. Det nybildade Skogssällskapet köpte outnyttjade och vanskötta marker för att omvandla dem till produktiv skogsmark. Nu sker en liknande utveckling i Lettland.

Aktuella projekt inom Baltikum