Baltikum

#Baltikum

Här samlar vi artiklar som handlar om skogsbruk och investeringar i de baltiska länderna. Skogssällskapet har haft verksamhet i Lettland sedan början av 2000-talet.

Under årtiondena efter andra världskriget, när Lettland var en del av Sovjetunionen, användes stora markarealer i landet till livsmedels­produktion. När självständigheten utropades 1991 minskade marknaden för jordbruks- och mjölkprodukter kraftigt. Stora arealer i östra Lettland lades därför i träda, och började växa igen.

I början av 2000-talet ökade intresset för att köpa skogsmark i framförallt Lettland. Priserna har hela tiden legat lågt jämfört med svenska skogsmarkspriser, samtidigt som tillväxten är hög. Till en början fanns det dessutom generösa EU-bidrag för plantering och skogsskötselåtgärder för den som investerade i baltisk skogsmark. I dag är många av de skogar som planterades i början av 2000-talet ungskogar som närmar sig gallring. Tillväxten är högre än vad tillväxtmodellerna visar, vilket gör det svårt att planera skogsbruket. Här samlar vi kunskap, råd och tips om skog och investering i Baltikum.

Artiklar & reportage

Aktuella projekt inom Baltikum