Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

40 år med Skogen i skolan

Åsa Godeau, verksamhetsledare för Skogen i skolan och Gunilla Häggström, webbansvarig, vid Skogen i skolans 40-årsjubileum på Skansen.

Under fyra decennier har Skogen i skolan utbildat svenska grundskollärare och elever om skog och skogsindustri. Den femte november firade organisationen 40-årsjubileum med mingel, föredrag och tårta i Skogens hus på Skansen.

– Skogen i skolan har genom åren förmedlat kunskap till lärare och elever på bred front och på skolans egna villkor. Det har framför allt skett genom att regionsamordnarna ute i landet engagerat lärarna i fortbildning, aktivitetsdagar och mässor, säger Åsa Godeau, verksamhetsledare för Skogen i skolan hos Föreningen Skogen.

Viktiga är även de cirka 1 000 skolskogar som vuxit upp i närheten av skolor – många gånger med stöd från Skogen i skolan.

– Skolskogarna ger tillgång till ett utomhusklassrum som passar ypperligt för utomhuspedagogik. I en skolskog kan elever få förståelse för allt från allemansrätt till hur en enskild markägare brukar sin skog på ett hållbart sätt, säger Åsa Godeau.

Skogen i skolan kommer inom kort att ge ut ett nytt läromedel. Utgångspunkten är att de flesta ämnen lämpar sig för utomhuspedagogik.

Skogen i skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skogliga intressenter. Skogssällskapet har sedan 1973 på olika sätt stöttat Skogen i skolans verksamhet.

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.