Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Plantorna slår själva tillbaka snytbaggarna

Snytbagge

Bild: SLU

Det är dyrare att skydda plantor giftfritt mot snytbaggar än med kemikalier. Nu finns en alternativ metod som triggar plantornas eget försvar mot skadegörarna.

I en ny studie från SLU visas en alternativ metod som går ut på att trigga plantornas eget försvar genom att behandla dem med metyljasmonat (MeJa) i plantskolan.

MeJa är en signalsubstans som produceras när en planta blir skadad. Det har visat sig att MeJa-behandlade plantor prioriterar att lägga mer resurser på försvar bland annat genom att producera fler kådkanaler och fler finrötter. I en nyligen genomförd studie dog endast åtta procent av de MeJabehandlade tallplantorna av snytbaggens angrepp efter två säsonger i fält, jämfört med 40 procent av kontrollplantorna.

Metoden var inte lika effektiv på granplantor, och projektet vid SLU kommer att fortsätta med syfte att förbättra metodiken för MeJa-behandlingen av framför allt granplantor. Projektet finansieras av Skogssällskapet.

Våra tjänster

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.