Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Future Forests undersöker visioner om skogen

Annika Carlsson-Kanyama. Foto: Future Forests

Annika Carlsson-Kanyama är forskningschef vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och ansvarig för framtidsstudien Future Forests. Foto: Future Forests

Res in i framtiden! Låtsas att skogen används precis så som du vill! Och fundera på hur din vision kan bli verklighet. Den uppmaningen kommer ett antal svenskar att få när Future Forests nu ska ta reda på hur vi tycker att skogen ska brukas i framtiden.

– Analysmetoden kallas ”backcasting” och bygger på att fånga upp intressenternas visioner om situationen i skogen på cirka 50 års sikt, säger Annika Carlsson-Kanyama, forskningschef för klimat och energianpassning vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och ansvarig för studien.

I framtidsstudien om skogen ska forskarna träffa intressegrupper som företräder skogsbruk och energi, naturvård och miljö, samisk verksamhet, landsbygdsutveckling och rekreation. Grupperna kommer att få visualisera sina mest önskvärda framtidsbilder av skogslandskapet.

– Det är viktigt att deltagarna vågar släppa nuet och vara så visionära att de kan få fram sina drömbilder av skogen och skogsbruket. Framtidsbilderna som vi forskare sedan konstruerar ska vara riktigt attraktiva för deltagarna. Vi kommer att uppmana dem att resa in i framtiden och låtsas att skogen används precis på det sätt som de vill. Deltagarna får också fundera över vad som bör göras för att framtidsbilderna ska bli verklighet.

I ett senare steg ska forskarna jämföra framtidsbilderna i en analys av skillnader och likheter. Finns det så stora skillnader mellan vissa bilder att de är oförenliga? Går det att hitta visioner som många intressenter skulle kunna ställa sig bakom? Hur ser de i så fall ut?

Studien av framtidsbilderna är en av flera inom Future Forests som handlar om skogens framtid. Annika Nordin, programchef för Future Forests, förväntar sig att resultaten ska ge nya infallsvinklar på hur framtidens skogsbruk ska bedrivas.

– Utgångspunkten för framtidsanalyser är att det pågår kontinuerlig förändring – att framtiden helt enkelt inte kommer att vara som nutiden, säger Annika Nordin.

Hon menar att det finns många alternativa framtider för skogen och skogsbruket.

TEXT: Malin von Essen

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.