Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Första advent: Skogens gåvor – En plats för dig och mig 

Sitta på en stubbe, känna mossa under skosulorna och göra absolut ingenting. Hur låter det?

Att vistas i skogen är alldeles gratis – det är en gåva. Skogen ger oss en plats för rekreation och friluftsliv, för umgänge och ensamhet, för vila och aktivitet. För barn och ungdomar kan den vara en plats för lärande. För den som lider av utmattningssyndrom, så kallad utbrändhet, kan vistelser i skogen vara en hjälp tillbaka till hälsa.

Skog ger återhämtning

Rofylldhet, vildhet, rymd, artrikedom och kultur är fem nyckelord som beskriver vilken sorts skog som människor söker sig till för återhämtning. Det har Ann Dolling och forskningskollegan Ylva Lundell, SLU, kommit fram till i en kvalitativ studie tillsammans med långtidssjukskrivna.

– Det viktiga är att det finns rymd och rofylldhet och möjlighet att sitta ner och ”vila” i lugn och ro och avskildhet, säger Ann Dolling.

Ge din skog ett lyft

Att väga in estetiska värden i skogsskötseln behöver inte kosta mycket. Tvärtom kan några enkla vägval göra skogen betydligt mer attraktiv att besöka – både för dig själv och för andra.

För skogen är ju så mycket mer än ett virkesförråd. Den ska också vara en plats för rekreation, avkoppling, lärande och friluftsliv. På Skogssällskapet har vi stor erfarenhet av att balansera virkesproduktion med naturvård och rekreationsskog, både på våra kunders och på våra egna skogsfastigheter.

Skogssällskapet kunskapsutvecklar

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Forskningsstudien om rehabiliteringsskog som Ann Dolling och Ylva Lundell genomförde är finansierad av Skogssällskapet. Läs mer om forskningsprojektet här.

Skogssällskapet är också finansiär till Skogen i skolan som tillsammans med markägare över hela Sverige erbjuder skolskogar där barn kan vistas och samtidigt få undervisning.

På vår egen fastighet Kullaskogen har vi tagit fram en virtuell guidad tur, både för att locka besökare och för den som inte själv kan ta sig ut i skogen. Läs mer om Kullaskogen här.

Våra tjänster

Den här artikeln är en del av Skogssällskapets adventskalender 2015. Varje vecka lägger vi ut en gåva från skogen i form av en adventslucka.

Öppna lucka 2, andra advent

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.