Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Ellert Karlsson har levt ett långt liv i skogen

Ellert Karlsson, entreprenör åt Skogssällskapet och verksam inom skogsbruket i över 50 år.

Eller Karlsson har jobbat i skogen i över 50 år och har hunnit se generationer av träd växa upp. Och än tänker han inte sluta. Foto: Ulrika Lagerlöf

Under de över 50 år som har gått sedan Ellert Karlsson började arbeta i skogen har han hunnit vara med om mycket. Han har upplevt förändringen från manuell huggning till moderna avverkningsmaskiner, från hormoslyr­bekämpning till lövinblandning och certifiering. I dag är han med och gallrar skogar som han avverkade och föryngrade på 70-talet. Och förändringarna som skogsbruket har genomgått är omfattande. Det kan Ellert vittna om.

Snålblåsten drar runt knutarna på det röda huset. Utanför fönstret sträcker fälten mot Uppsala ut sig, åt andra hållet ligger skogen. Ellert Karlsson sitter vid köksbordet med en kopp kaffe.

– Det blir ju en livsstil att arbeta med skog, säger han.

Ellert kommer från en jordbruksfamilj utanför Örsundsbro. Redan som fjortonåring började han jobba med plantering och stämpling av rotposter. I snö, regn, blåst och sol har han arbetat i skogen – under nästan hela sitt liv. Och än i dag, nyligen fyllda 70 år, är skogen hans arbetsplats.

Men under de 50 år som Ellert Karlsson arbetat i skogen har mycket förändrats. Tekniken har gått framåt – från manuell huggning med motorsåg, via fällsågar som sattes på processorerna och till dagens moderna skördare och skotare. Ellert har kört skotare och avverkningsmaskiner sedan slutet av 1960-talet.

– Det händer att jag har varit med och slutavverkat ett bestånd, som jag nu får komma tillbaka och gallra – 30 till 40 år senare. Det är ju roligt, säger Ellert.

Högre kvalitet och bättre miljöhänsyn

Det långa perspektivet gör att Ellert ser den tydliga skillnaden i hur man brukar skogen i dag jämfört med för 50 år sedan. När han började i branschen var det en helt annan inställning till miljö- och
naturvärden i skogen.

– Man tog inte alls samma hänsyn. Det har ju ändrat sig enormt. Körskador var ingenting man pratade om till exempel.

Hanteringen av virket har också utvecklats mycket, och professionaliteten har ökat.

– När jag började så släpades timret ut, så att det blev både sand och jord i stammarna. Det förstör ju virket. Och i dag är vi noga med att inte en enda stålklammer får användas när man sätter fast vältlapparna, det kan skada sågklingorna som sågar virket, berättar han.

Jag hoppas och tror att det kommer att bli mer blandskogar – det är det bästa tror jag.

Under 1960- och 1970-talet skedde den omfattande besprutningen av lövträd med hjälp av hormoslyr. Ellert minns hur de fick ställa ut särskilda märken på hyggena inför flygbesprutningen, och hur han gick och motorsprutade med en dunk på ryggen.

– Man ville ha bort allt löv, och det var inte tal om att röja, utan man besprutade allt med hormoslyr, berättar Ellert.

Hoppas på mer blandskog i framtiden

I dag ser Ellert med glädje att lövet kommer tillbaka, och han hoppas på mer blandskog i framtiden.

– Vi tar mycket större hänsyn till löv i dag, så det blir hela tiden mer lövinblandning. När man gallrar sparar man ju löv nu, och på vissa ställen är det hela lövbestånd. Jag hoppas och tror att det kommer att bli mer blandskogar – det är det bästa tror jag. Både ur miljösynpunkt och rent
ekonomiskt.

Ellert säger att det är friheten som är det bästa med att jobba i skogen. Och att den bästa tiden på året är våren – när det ljusnar igen och fåglarna kommer.

– På hösten och förvintern, när det regnar, då är det besvärligt. Och mörkt. Förr i tiden hade man dessutom så dåliga lysen på maskinerna – det var som små ficklampor. Tur att man såg bättre på den tiden då, säger Ellert och skrattar.

TEXT: Ulrika Lagerlöf

Ellert Karlsson. Foto: Ulrika Lagerlöf

Ellert Karlsson

Född: 1947 på Lagundabygden utanför Örsundsbro.
Bor: Utanför Uppsala tillsammans med sin fru. På gården bredvid bor en av döttrarna med man och barn.
Arbetsliv:

  • Började som fjortonåring praktisera och sommarjobba med plantering och stämpling av rotposter.
  • Gick på Frossarebo skogsbruksskola norr om Björklinge i Uppland.
  • Började på Skogssällskapet 1964, 17 år gammal. Arbetade då med röjning och manuellt huggarbete.
  • Jobbade därefter på en såg, på Domänverket och gjorde lumpen.
  • Började 1969 på Skogssällskapet igen och började köra skotare då. Körde sedan avverkningsmaskin mellan åren 1977-2000. Har därefter gått tillbaka till att köra skotare.
  • I slutet av 1980-talet övergick Ellert från att vara anställd direkt av Skogssällskapet till att vara entreprenör. ”Det innebar ju att man fick ta en större risk själv. Före det hade man ju samma anställningsvillkor som alla andra”, säger Ellert.
  • Jobbar i dag en majoritet av sin tid som entreprenör åt Skogssällskapet kring Uppsala.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.