Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Böle i Dals-Ed

Granskog. Bild inköpt från iStock.

Böle ligger utanför Håbol i Dalsland och är en fin produktionsfastighet.

Kortfakta om fastigheten

Skog

Bölefastigheten är "Dalslandsplatt" med några mindre höjder. Skogen, som har en jämn åldersfördelning,  är grandominerad med fina förutsättningar för virkesproduktion. Många av bestånden är anlagda på gamla inägomarker.

Naturvärden

Även om fastigheten har en tydlig produktionsinriktning har naturvårdsambitionerna på Böle varit relativt höga. Det finns flera nyckelbiotoper på fastigheten, delvis för att skydda bäckdalen i södra delen. Det finns också flera rasbranter som karaktäriseras av grov granskog med viss inblandning av lövträd.

För besökaren

Böle är lättillgänglig eftersom landsvägen skär rakt igenom fastigheten. För den intresserade finns ett antal gamla torplämningar och husgrunder på fastigheten. Det sägs också att det är gott om svamp på fastigheten.

Skogssällskapet välkomnar besökare på innehavet inom ramen för allemansrätten och särskilda överenskommelser.

Utveckling

​Även om gran kommer att vara det huvudsakliga trädslaget på Böle även i framtiden kommer vi att arbeta för att försöka öka inslaget av tall och lövträd.

Karta över fastigheten i Google Maps

Se en karta över fastigheten i helskärmsläge härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fredrik Johansson

Fredrik Johansson

Fakta om Böle

  • Areal: 300 hektar, varav 270 hektar skogsmark.
  • Kommun: Dals-Ed
  • I Skogssällskapets ägo sedan: ​1950-talet.
  • Förvaltas av: Fredrik Johansson,+46 (521) 633 02, fredrik.johansson@skogssallskapet.se