Gå till innehåll

Ekonomin

Skogen är en viktig del av din ekonomi. Eftersom vi kan din skog, och dessutom har experter på ekonomi, ger vi dig som kund koll på helheten. Med Skogssällskapets Mina sidor får du fullständig koll på din ekonomi och skogliga verksamhet.

Våra ekonomikonsulter jobbar i team med skogsförvaltare och fastighetskonsulter. Tillsammans ser de hur olika val påverkar din ekonomi, och hur åtgärderna i skogen – och ditt kassaflöde – kan planeras så att du får bästa ekonomiska resultat.

Helhetssyn på ekonomin och skogen

Den största nyttan av Skogssällskapets tjänster får du när vi tar med oss en av våra ekonomikonsulter och fastighetskonsulter redan i budgetarbetet. Då har vi den fulla möjligheten att planera ekonomi och skog samtidigt. Då når du det många av våra kunder tycker är viktigast: helhetssyn. På Skogssällskapets Mina sidor kan du varje dag följa utvecklingen på ditt klientmedelskonto och se resultatet från genomförda åtgärder.

Vi ger råd om återinvesteringar

Genom att vi kan din skog, kan vi ge rekommendationer till återinvesteringar i skogen i stället för att pengarna går till skatt. Till röjning, plantering, upprustning av vägar eller något annat som ger framtida avkastning.

Tack vare vår helhetssyn kan vi också hitta vägar för att balansera över- och underskott från annan näringsverksamhet, om du har någon sådan.

När en ny generation ska ta över

Ett generationsskifte ställer krav på kunskap inom både skog, juridik och skatter. Våra team har den kompetens som behövs för att generationsskiftet ska gå så smidigt som möjligt.

Förvaltningsfördelar

  • Bekymmersfri vardagsekonomi med helhetssyn på både skogen och ekonomin.
  • Allt samlat på ett ställe – på Skogssällskapets Mina sidor får du överblick över din skogliga ekonomi.
  • Oberoende förvaltare ger oberoende råd.
  • God planering och uppföljning på åtgärder.
  • Möjlighet att balansera över- och underskott från annan näringvsverksamhet.

Så tycker kunderna:

Dela

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig?

Kontakta din närmaste ekonomikonsult

Eller ring vår växel:

0771-22 00 44

Vad är Mina sidor?

Sofia Johansson, Skogssällskapet

Sofia Johansson är ekonomikonsult på Skogssällskapet.

Ett oslagbart team

"Våra kunder tjänar stora pengar på att samordna skogsbruket med resten av sin privatekonomi. Det är den samordningen som är kärnan i skogsförvaltningen. Tillsammans med uppdragsgivaren bildar jag och förvaltaren ett oslagbart team: jag kan skatter och ekonomi, förvaltaren kan skogen och ägaren kan sina mål och förväntningar."

Sofia Johansson, ekonomikonsult