Gå till innehåll

Fastigheten

Att köpa skog är en stor ekonomisk affär som kan ge god avkastning för generationer framåt. Men det kan också innebära nya och spännande möjligheter. Och om du vill, en ny livsstil där din skog kan ge dig en plats för avkoppling, jakt och rekreation. Vi hjälper dig med investeringar och fastighetsförädling, med utgångspunkt i dina förutsättningar och mål.

Fastighetsförädling

Beroende på vad du har för mål med ditt skogsägande kan din fastighet utvecklas åt olika håll. I dag finns många möjligheter till markutveckling genom till exempel vindkraft, täkter, vägar, jakträtter och EU-stöd. Vi hjälper dig att förädla din fastighet, med utgångspunkt i dina förutsättningar, intressen och mål.

Bekymmersfritt ägande

Vid upplåtelser och arrenden på fastigheten kan det behövas en affärsmässig tredje part. Vi ger dig en helhetslösning specialanpassad för just din fastighet.

Vi har kombinationen av skoglig, ekonomisk och juridisk kompetens, som ger dig ett ägande som både är lönsamt och bekymmersfritt, och som hjälper dig att maximera möjligheterna på din fastighet.

Värdering att lita på

En korrekt och aktuell värdering är en grundförutsättning vid försäljning, generationsbyte, intrångssituationer och belåning. Den avgör prisnivå, skatter och hur mycket man kan låna med skogen som säkerhet. Våra fastighetskonsulter, som dagligen arbetar med marknaden för skogsfastigheter och följer den lokala prisutvecklingen, ger dig en välgrundad och pålitlig bedömning av värdet.

Skog som investering – i Sverige, Finland och Baltikum

Skogssällskapet finns inte bara i Sverige. Vi har verksamhet runt hela Östersjön. I de baltiska länderna har skog varit en mycket lönsam investering de senaste åren. Vi hjälper dig att hitta rätt fastighet – oavsett om du vill köpa skog i Sverige, Finland eller i något av de baltiska länderna.

Försäljning med omsorg

Vi förmedlar fastigheter i hela landet och har ett brett kontaktnät av intressenter. Våra fastighetsmäklare har den rätta kompetensen med utbildning inom jord och skog.

Vi tar oss an din försäljning med största omsorg så att du kan känna dig trygg genom hela försäljningsprocessen.

Förvaltningsfördelar​

  • Nya möjligheter till intäkter
  • Maximerar möjligheterna på din fastighet
  • Bekymmersfritt ägande
  • Rätt värde och rätt pris vid försäljning eller generationsskifte
  • Minimerar skatteeffekter
  • Undanröjer juridiska komplikationer

Så tycker kunderna:

Dela

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med din fastighet?

Ta kontakt med en av våra fastighetskonsulter

Eller ring växeln:

0771-22 00 44