Styrelse

Styrelsen består av tre ordinarie ledamöter samt max tre suppleanter. Ledamöterna utses av:

  • Skogssällskapet i Göteborg
  • Chefen för SE-Banken i Borås
  • Dekanus vid Skogsvetenskapliga Fakulteten, Sveriges lantbruksuniversitet eller av länsjägmästaren i länet