Fastigheten Fenneslunda 2:1

Stiftelsen Petersson-Grebbe är ägare till hela fastigheten Fenneslunda 2:1 i Ulricehamns kommun, Västra Götalands län.

Fastigheten förvaltas av Skogssällskapets Förvaltning AB. Fenneslunda skall enligt testamentet skötas så att det hålls i mycket bra stånd. Åkerbruket är utarrenderat. Till fastigheten hör f n tre torp och sommarstugor som är uthyrda. I mangårdsbyggnaden är för närvarande en lägenhet uthyrd.

Skogsmarken är mycket bördig med en bonitet av 8,3 kubikmeter per hektar och år. Virkesförrådet år 2008 är 165 kubikmeter per hektar.

Skriv tabellbeskrivning här

Fastigheten har för närvarande följande omfattning


Produktiv skogsmark

446 ha

Åker

106 ha

Impediment

32 ha

Tomt och övrig mark

8 ha

Total landareal

592 ha

Vatten

27 ha