Sök anslag

Stiftelsen Petersson-Grebbe har till ändamål att främja vetenskaplig forskning inom skogsbruk och skogsförädling.

Under 2020 utlyste stiftelsen 600 000 kronor till forskningsändamål enligt stiftelsens stadgar. Under 2021 utlyser stiftelsen inte några medel.

I stiftelsens ändamål ingår att stipendier ska kunna lämnas för vetenskaplig forskning inom skogsbruk och skogsförädling varvid sökande från tidigare Älvsborgs län ska ha företräde.