Sök anslag

Stiftelsen Petersson-Grebbe har till ändamål att främja vetenskaplig forskning inom skogsbruk och skogsförädling.

2022 års utlysning

Under 2022 utlyste stiftelsen 600 000 kronor till forskningsändamål enligt stiftelsens stadgar. Ingen utlysning sker 2023.

Läs mer via Skogssällskapets webbplats

I stiftelsens ändamål ingår att stipendier ska kunna lämnas för vetenskaplig forskning inom skogsbruk och skogsförädling varvid sökande från tidigare Älvsborgs län ska ha företräde.