Fenneslunda Säteri

Fenneslunda Säteri grundades 1682 av landshövding Henric von Vicken.

Efter honom kom ätten von Knorring. Därefter följde tre generationer Sandler. Fredrik Sandler uppförde omkring 1830 den nuvarande huvudbyggnaden. Tore Sandler anlade pappersbruk och stångjärnshammare.

Under andra hälften av 1800-talet fanns både lantbruksskola, skogsskola och folkhögskola vid Fenneslunda.

År 1942 köptes Fenneslunda av familjen Petersson från Helsingborg. Ägare blev 1952 sonen Holger Grebbe med 3/4 och dottern Ann-Marie Grebbe med 1/4.

Holger Grebbe avled 1988 och Ann-Marie Grebbe i januari 2001.