Tidigare beviljade ansökningar

Nedan presenteras vilka projekt som stiftelsen valt att stödja

2018

  • Etablering av avkomme-försök på ek

2016

  • Produktion av friska granfrön

2014

  • MYB-transkriptionsfaktorer hos grankloner med olika grad av motståndskraft

2012

  • Strategisk planering i praktiskt skogsbruk.
  • Stöd till doktorander i forskarskola i skoglig genetik.

2010

  • Preference of location in forest settings for persons with mental fatigue.

2009

  • Mätning av träfibernätverk i mikrotomografiska 3D-bilder.
  • Ökad produktion av skogsbiomassa som ett verktyg att minska atmosfärens innehåll av koldioxid - motverkas denna av ökad lustgasavgång i samband med gödsling?