Så skickar du in din ansökan

Här finns instruktion för hur du skickar in din ansökan till Stiftelsen Petersson-Grebbe.

Vid ansökan till Stiftelsen Petersson-Grebbe ska ansökans första sida utgå från en komplett ifylld ansökningsblankett.

Ladda ned blanketten här Word, 29.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan till Stiftelsen Petersson-Grebbe ska, utöver ifylld blankett, innehålla en beskrivning enligt nedan (max 5 sidor) samt kortfattad meritförteckning inkl. publikationer (max 2 sidor).

Projektet ska beskrivas enligt följande delar:

  • Bakgrund – beskrivning av den problembakgrund som motiverar projektet samt den/de vetenskapliga infallsvinklar som projektet innehåller.
  • Syfte – beskrivning av vad projektet avser att åstadkomma, gärna med koppling till frågeställningar eller hypoteser.
  • Metod – beskrivning av vetenskapliga metoder samt den typ av data som planerar att insamlas/användas.
  • Forskningsmiljö – beskrivning av vilka som kommer att medverka i projektet.
    Preliminär plan för kommunikation och nyttiggörande av projektens resultat.
  • Budget och tidplan för projektet. I budgeten ska personal- respektive projektkostnader särskiljas. Ersättning för s.k. overheadkostnader får uppgå till högst 20 %.
  • Referenser.

Ansökan till stiftelsen sker i ett steg. Ansökan till Stiftelsen Petersson-Grebbe lämnas inte in via anslags­systemet, utan sökande av anslag från Stiftelsen Petersson-Grebbe ombedes inkomma med ansökan via e-post till: fou@skogssallskapet.se. Samtliga filer ska vara i PDF-format.

För information om hur Stiftelsen Petersson-Grebbe hanterar personuppgifter som lämnas i samband med ansökan om medel hänvisas till stiftelsens personuppgiftspolicy.