Avslutat projekt

Stiftelsen Skånska Landskaps utomhuspedagogiska verksamhet

Stiftelsen Skånska Landskap bildades 2004 av Region Skåne med uppdrag att skydda, bevara, restaurera och utveckla natur- och kulturmiljöer samt stimulera det rörliga friluftslivet.

Lavar

Den utomhuspedagogiska verksamheten innebär upplevelser i naturen med naturvägledare. En rad olika aktiviteter för skolklasser erbjuds i samarbete med olika aktörer. Beviljade medel kommer disponeras inom projekten "Naturskolan Gladan", "Flygande Gladan" och "Banken & Skåneleden". Utveckling av pedagogik och teknik genomsyrar de olika projekten som integreras med varandra för att skapa synergieffekter och en helhet. Sammantaget kommer projekten omfatta ca 6500 elever och erbjuda unika naturupplevelser.

Ämne: Kommunikation & kunskapsspridning
Startår: 2014

Stiftelsen Skånska Landskap

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.