Avverkning & virke

#Avverkning & virke

Här har vi samlat artiklar och annat material som handlar om avverkning och virke. För många markägare är avverkningen det tillfälle då åratal av skötsel får sin utdelning.

I Sverige är slutavverkning enligt trakthyggesbruk fortfarande den vanligaste formen av avverkning, men hyggesfria skötselmetoder
blir allt vanligare. En slutavverkning kan ge stora intäkter, men det är samtidigt viktigt att avverkningen verkligen görs efter skogsägarens mål – så att nästa generation träd växer upp med de förutsättningar som markägaren vill.

Om markägaren istället har valt en hyggesfri skötselmetod för sin skog kan avverkningen till exempel göras som en plockhuggning, där enskilda träd tas ut, eller genom luckhuggning – som är betydligt mindre än ett hygge.

För att en avverkning ska vara hållbar är teknik och skonsamhet viktiga frågor. Vilka maskiner används, och hur planeras avverkningen i skogen? Hur är markens bärighet, både på platsen generellt och under de rådande väder­förhållandena? Att undvika körskador är en viktig fråga inom skogsbruket, och här är både nya tekniska hjälpmedel – som markfuktighetskartor – och utbildning av maskinförarna centralt.

När träden väl är avverkade ska virket tas omhand. Toppar
och grenar blir ofta bioenergi, medan timret går till sågverk. Här är forskning och produktutveckling viktiga delar i att stärka skogens roll som en klimatsmart resurs med utvecklingen av biobränslen, spännande nya material och trä som ersättning för exempelvis betong.

Artiklar & reportage

 1. Internationella forskare fick se svenskt skogsbruk i praktiken

  En varm dag i slutet av juni samlade 300 skogs­forskare från hela världen för en exkursion på Skogssällskapets fastighet Bredvik utanför Norrtälje. Temat för exkursionen var ”state of the art forestry”, och handlade alltså om att visa upp ett modernt

 2. Gallring banar väg för ädellövet på Kurön

  Projektet på den 170 hektar stora Mälarön Kurön fortsätter. Under våren har skogen gallrats och förberetts för plantering av ädellöv.

 3. Virkeskrönika: Många positiva tecken

  Oscar Fornander, virkeschef på Skogssällskapet, skriver om det aktuella läget på virkesmarknaden.

 4. Skogsindex: Viss optimism på marknaden

  Marknaden för skogsfastigheter är fortsatt svag medan virkespriserna fortsätter stiga. Totalt ger det här ett rekordlågt skogsindex* och ett starkt köpläge. Det berättar Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson.

 5. Oförändrad utveckling på virkesmarknaden – virkesbrist och prishöj­ningar

  Oscar Fornander, virkeschef på Skogssällskapet, skriver om det aktuella läget på virkesmarknaden.

 6. Naturvård med lätta maskiner i Jordbärs­murens reservat

  I naturreservatet Jordbärsmuren utanför Gysinge hjälper Skogssällskapet just nu länsstyrelsen i Gävleborg med åtgärder för att restaurera naturvärden. På den blöta och känsliga marken ska granarna tas bort så att skogen blir ljusare, lövträden gynnas och

 7. Så kan AI förändra skogsbruket

  Det händer mycket inom digitaliseringen av skogsbruket. Redan nu kan skogsägare ha stor nytta av metoder och teknik baserad på artificiell intelligens, AI, som kan bidra till både ökad ekonomisk lönsamhet och ett mer hållbart skogsbruk.

 8. Sju smarta appar för dig som vistas mycket i skogen

  Appar kan ge dig både inspiration och information när du utforskar skogen och naturen. För dig som skogsägare finns dessutom flera appar som kan fungera som stöd och hjälp i vardagen.

 9. Virkeskrönika: Ett liknande virkesår som 2023 har vi aldrig tidigare skådat

  Oscar Fornander, virkeschef på Skogssällskapet, skriver om det aktuella läget på virkesmarknaden.

 10. Bättre hänsyn i skogen med AI?

  Miljö- och kulturhänsyn är en självklar del i dagens skogsbruk. Men att identifiera de områden där hänsyn behövs kan vara både tidskrävande och svårt. Vi frågade Maria Nordström, digitaliseringsledare på Skogforsk, hur AI kan bli ett verktyg för bättre