Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Projekt

 • Pågående

  Trees For Me

  Trees For Me driver ett tvärvetenskapligt forskningsprogram med syfte att främja toppmodern forskning om snabbväxande lövträd för hela kedjan från frön till hållbara bränslen och högförädlade produkter. Trees For Me finansieras av Energimyndigheten och 50 andra aktörer, från akademin och företag till intresseorganisationer. Centrumet koordineras från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp, Skåne.

  Forskare
  Urban Nilsson
  Ämne
  Klimatanpassat & hållbart skogsbruk
  Startår
  2022
 • Pågående

  Föryngrings­kollen

  Mellan 20 till 30 procent av planterade plantor dör inom de tre första åren efter plantering. Föryngringskollen är ett samarbets­projekt mellan Skogforsk och åtta skogsföretag, där ett av dem är Skogssällskapet, för att bransch­gemensamt bygga upp mer kunskap som kan bidra till en bättre föryngring i skogen.

  Forskare
  Mattias Berglund
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2022
 • Pågående

  Kartläggning av till­stånd och föränd­ringar med tidsserier av satellit­radardata för framtidens skogsbruks­planering

  I projektet undersöks hur tidsserier av satellitradardata kan användas för att få fram trädhöjd, diameter, basarea, stamvolym och biomassa ovanför marken. Syftet är att se hur tidsserierna kan utgöra underlag för olika skogsskötselåtgärder.

  Forskare
  Henrik Persson
  Ämne
  Planering
  Startår
  2021