Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Projekt

 • Avslutat

  Habitat banking i Sverige – möjligheter och utmaningar med en ny marknad

  Samhällets tillväxt tär på naturens kapital. Påverkan på naturen från utsläpp till luft, mark och vatten får stor uppmärksamhet. Dessutom omvandlas naturmark i allt större grad till hårdgjorda ytor. Ekologisk kompensation är ett sätt att stoppa förlusterna av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

  Forskare
  Anders Enetjärn
  Ämne
  Ekologi
  Startår
  2014
 • Avslutat

  Kiselupptag från aska i skogsträd­plantor – kan ge positiva effekter på skogsträd vid askåterföring

  Kisel är ett viktigt ämne för trädplantor, som bland annat ökar motståndet mot snytbaggeangrepp och torka. Andelen växttillgängligt kisel i jorden är mycket lågt, och kisel förs bort från skogsmarken när biomassa tas ut vid skogs­avverkning. I projektet undersöks hur askåterföring kan användas som ett sätt att öka kiselupptaget hos tall- och granplantor.

  Forskare
  Maria Greger
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2021
 • Avslutat

  Skogens kol – informations­projektet

  Med modern berättarteknik vill projektet beskriva kolets kretslopp och skogens koldynamik. Den ’Story Map’ som produceras i projektet kommer att finns fritt tillgänglig som underlag för diskussioner med allmänhet och beslutsfattare.

  Forskare
  Lars Högbom
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2021