Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Kunskapsbank

Välkommen till Skogssällskapets kunskapsbank! Här samlar vi artiklar och reportage om skogsskötsel, naturvård, avverkning, rekreation, viltvård och mycket annat. Artiklarna är indelade i åtta huvudämnen. Allra överst på sidan ser du våra fyra senaste artiklar. Du kan också söka på valfritt ämne i sökrutan.

 • Krönika

  Virkeskrönikan: Global energikris ger fart på skogens flis

  Skogssällskapets produktions- och virkeschef Pontus Larsson skriver om det aktuella läget på virkesmarknaden.
 • Artikel
  Vedklyvning. Foto: Shutterstock

  Skogsägarskolan: Förädla skogen till ved – så gör du!

  Kalla vintrar och höga energipriser innebär ökad efterfrågan på ved – och bättre betalt! Oavsett om du förädlar och säljer ved i liten skala eller satsar stort kan vedproduktion vara ett bra sätt att få ut ett högre virkesvärde från din skog. Patrik Johansson, skogsförvaltare på Skogssällskapet i Sundsvall, berättar hur du går till väga för att komma igång.
 • Artikel
  Illustration skog. Källa: Shutterstock

  Stärk naturvärdena i land­skapet genom samarbete

  Många växter och djur behöver livs­miljöer som hänger ihop över större områden. Att samarbeta över fastighets­gränserna och se skogens naturvärden ur ett landskapsperspektiv kan ofta öka effektiviteten i naturvårdsarbetet.
 • Artikel
  Skogsvy med människa på avstånd. Foto: Matilda Holmqvist

  Ny forskning om sexuella trakasserier på skogsutbildning

  Trots åtgärder har diskriminering och sexuella trakasserier fortsatt att vara en del av vardagen på svenska skogsutbild­ningar. Starka traditioner, hierarkier, tystnadskultur och brist på agerande från lärare och ledare är några av de bakomliggande orsakerna, visar ny forskning av Ann Grubbström och Stina Powell vid SLU.
 • Artikel
  Erik Risby, skogsförvaltare på Skogssällskapet i Östersund. Foto: Fredrik Bankler

  Skogsförvaltaren om att hjälpa samägare: ”Kul att väga in alla personers viljor”

  I Revsund, Jämtland, ligger en 400 hektar stor skogsfastighet som samägs av syskon och syskonbarn. Skogssällskapets Erik Risby är familjens skogsförvaltare och sköter skogen tillsammans med ägargruppen.
 • Artikel
  Per Svensson i digitalt möte med sina bröder Erik och Anders. Foto: Göran Strand

  Bröderna som sätter
  glädjen i fokus för samägandet av skogen

  En neutral part, lyhörda diskussioner om ägandet och en gemensam vision för framtiden är några av framgångs­faktorerna i familjen Svenssons gemensamt ägda skog. De lägger stor vikt vid glädje och gemenskap med målet att ha en skog som är hållbar – såväl ekonomiskt som kulturellt och miljömässigt.

Ämnen