Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Kunskapsbank

Välkommen till Skogssällskapets kunskapsbank! Här samlar vi artiklar och reportage om skogsskötsel, naturvård, avverkning, rekreation, viltvård och mycket annat. Artiklarna är indelade i åtta huvudämnen. Allra överst på sidan ser du våra fyra senaste artiklar. Du kan också söka på valfritt ämne i sökrutan.

 • Artikel
  Våtmark

  Webbinarium: Anläggning av våtmarker

  6 april 2022 anordnade Skogssällskapet ett digitalt frukost­seminarium om anläggning av våtmarker.
 • Artikel

  Webbinarium om skogspolitiken och EU

  29 mars 2022 anordnade Skogssällskapet ett webbinarium om skogspolitiken och EU.
 • Artikel
  Granskog. Foto: Martin Sjödin/Skogssällskapet

  Granen skyldig till brunare sötvatten

  Sveriges sjöar och vattendrag har blivit brunare. En pågående studie vid Lunds universitet, som Skogssällskapet finansierar, visar nu att ”brunifieringen” till stor del beror på att det i dag finns mer barrskog i landet. Rådet till skogsägare är därför att undvika att plantera gran nära sjöar och bäckar.
 • Krönika

  Virkeskrönika: Från restriktion till full produktion

  Skogssällskapets produktions- och virkeschef Pontus Larsson skriver om det aktuella läget på virkesmarknaden.
 • Artikel
  Grus. Foto: Shutterstock

  Skogsägarskolan: Så funkar det med husbehovstäkter

  Att från sin egen mark utvinna material för att använda till vägar eller hus är både praktiskt och helt gratis. Men hur funkar det egentligen – var får man gräva, hur stor mängd får man ta och för vilket syfte? Skogssällskapets konsult­chef Christina Nyström förklarar vad som gäller för husbehovstäkter.
 • Artikel
  Skogsägaren Lorentz Saethern tillsammans med Micael Larsson på Team Jord & Skog. Foto: Fredrik Karlsson

  Avverka utan spår – är det möjligt?

  En skotare väger mellan 10 och 20 ton – med full last det dubbla. Det är enorma påfrestningar som marken i våra skogar utsätts för när det är dags för avverk­ning. Samtidigt innebär mildare vintrar och ökad nederbörd sämre bärighet i marken. Men med kunskap, planering och digitala hjälpmedel går det att minimera körskadorna.

Ämnen