Avslutat projekt

Skötselkunskap på stubben – ett "nytt" verktyg för hållbart skogsbrukande

Projektet syftar till att kritiskt granska, strukturera om och komplettera kunskapsmassan i de tillämpade delarna om skogsskötsel så att fakta bygger på aktuell forskning och beprövad erfarenhet och att det pedagogiskt möter olika målgruppers behov och önskemål.

Projektbild

Foto: Sven Tegelmo

Ett hållbart skogsbrukande kräver att skogsskötaren har tillgång till relevant information i beslutsögonblicket. Skogsägare och deras rådgivare hämtar i allt högre grad information på webben från den flora av skogliga hjälpmedel och tjänster som har vuxit fram.

En av dessa tjänster är Kunskap Direkt, som idag är den ledande kunskapstjänsten om skogsskötsel och hänsyn. Idag omfattar hela systemet över 1700 webbsidor med en mix av information i filmer, beräkningsverktyg, läroboksavsnitt och interaktiva övningar i alla ämnen som är relevanta för skogsskötsel och hänsyn.

Kunskap Direkt står nu inför en ombyggnad från grunden för att bättre kunna möta användarnas behov idag och i en nära framtid. Ett skäl är mobilanvändningen ökar mycket snabbt, och plattformen behöver därför anpassas till mobila enheter. Ett annat skäl är att Kunskap Direkt behöver ta bättre hänsyn till andra tjänsteleverantörer och vid behov samverka med dessa för att kunna tillgodose behovet hos olika målgrupper. Exempel på tjänster och leverantörer är Skogsskötselserien, Skötselskolan, Skogsstyrelsen, Föreningen Skogen, forskningsorganisationer och företag i skogssektorn.

Skogforsk har redan avsatt medel för att utveckla en ny struktur och design för webbplatsen. Denna ansökan avser medel till att omarbeta kunskapsmassan i de tillämpade delarna om skogsskötsel - föryngring, röjning, gallring och slutavverkning - så att fakta bygger på aktuell forskning och beprövad erfarenhet och att det pedagogiskt möter olika målgruppers behov och önskemål. Särskild hänsyn ska tas till att materialet ska vara sök- och navigerbart även i mobila enheter. När hela arbetet är i mål ska en skogsägare och dennes rådgivare lättare kunna få svar på sina frågor om skogsskötsel direkt när de uppstår - "kunskap på stubben".

Ämne: Kommunikation & kunskapsspridning
Startår: 2016

Lars Nylander

Webbansvarig

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.