Avslutat projekt

Naturvärdes­bedömning i skog – fungerar den verkligen?

Tillförlitliga och effektiva metoder för att identifiera naturvärden är viktiga för att utveckla en hållbar biobaserad ekonomi. Minst lika viktigt är att de områden identifierade som lämpliga för produktion inte hyser skyddskrävande arter.

Naturvärdesbedömning i skog

Foto: Jörgen Rudolphi

Av praktiska och ekonomiska skäl bedöms skogars bevarandevärde nästan uteslutande genom indirekta metoder där man istället för de skyddsvärda arterna inventerar olika indikatorer. I Sverige används sådana metoder för att bestämma vilka områden som ska undantas skogsbruk med syfte att bevara biologisk mångfald. Överraskande nog har den vetenskapliga grunden för befintliga metoder aldrig utvärderats. Eftersom användandet av indirekta metoder är utbrett innebär detta inte bara att betydande resurser lagts på åtgärder vars värde inte är klarlagt utan också att det finns en risk att många skyddsvärda arters populationer hotas av skogsavverkning. I det föreslagna projektet undersöker vi den vetenskapliga bas på vilken dessa metoder vilar. Vi söker svaret på hur sambandet mellan strukturella indikatorer och den faktiska förekomsten av naturvärden i form av skyddskrävande arter ser ut.

Ämne: Natur- och kulturvård
Startår: 2016

Jörgen Rudolphi

Forskare

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.