Avslutat projekt

Vi tar skogen till stan! SiS bidrag vid Skogens år på Universeum

Skogen i Skolan (SiS) Västra Götaland arbetar idag främst med kunskaps­spridning om den svenska skogen via utbildning av bl.a. blivande lärare och pedagoger inom skolan. Genom att samverka på Universeum kommer budskapet om skogens betydelse att spridas till fler och på ett annorlunda sätt. Förutom att bidra till allmän kunskap om skogen är syftet att inspirera ungdomar till att söka till alla de utbildningar som kan ge ett framtida yrke inom skogsbranschen.

Skogskonsulent Daniel Thorell undervisar lärarstudenter i hur de kan använda skolskogsryggsäckarna i deras undervisning vid en skogsdag. Foto: Julia Sjöberg

Skogskonsulent Daniel Thorell undervisar lärarstudenter i hur de kan använda skolskogsryggsäckarna i deras undervisning vid en skogsdag. Foto: Julia Sjöberg

Kunskaps­­spridning om skogens betydelse är viktigare än någonsin! Skogen står för fram­tida arbets­platser, rekreation, hållbar råvara, energi mm. Inom Skogen i Skolan ser vi stora utmaningar med att nå ut med detta budskap till främst barn och ungdomar, men också till den breda allmän­heten. En bidragande orsak till detta är den fortsatt höga urbani­seringen inom vårt land, vilken medför att allt fler kommer allt längre från skogen. När Universeum satsar på Skogens år får Skogen i Skolan möjlighet att medverka på en seriös arena där vi tar skogen till stan! Skogen i Skolan kommer att samverka med Universeum genom att ta fram ryggsäckar som ska tilldelas skolklasser som besöker Universeums utställning om skogen. Skogens år på Universeum planeras pågå till våren 2021. Vår plan inom Skogen i Skolan är att kunna medverka hela vägen.

Ämne: Kommunikation & kunskapsspridning
Startår: 2017

Barbro Eriksson

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.