Avslutat projekt

Inversmarkberedning under kontinuerlig framryckning

Målet och syftet med projektet var at konstruera en testrigg för att utveckla och optimera en ny princip för skotarbaserad inversmarkberedning unde rkontinuerlig framryckning.

Projektbild

Metoden bygger på att ett frontmonterat plogande aggregat skär upp en smal fåra i marken och bredvid denna lägger en upp en liten toppig, mineraljordstäckt tillta. Denna struktur trycks sedan till, först av skotarens främre, sedan av dess bakre boogie varvid fårans vägg kollapsar och den uppochnervända tiltan pressas tillbaka i plogfåran varvid en invers bildas. Testriggen har konstruerats så att vinklar, avstånd, ingreppsdjup etc. har kunnat varieras och styras hydrauliskt. Dessutom har ett mätsystem installerats för att kontinuerligt och under drift kunna registrera och logga belastningen på aggregatet i olika ledder. Infästningen av den plogen har också konstruerats så att olika typer av plog har kunnat monteras.

Ämne: Planering
Startår: 2011

Lars-Göran Sundblad

Skogsskötsel- och miljöforskning

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.