Avslutat projekt

Möten med jättar – de stora träden berättar

Trädens historia är vår historia. Vi söker oss gärna till de gamla individerna som har sett flera av våra generationer dra förbi medan de fortsatt sin långsamma tillvaro.

Basen på ett gigantiskt träd.

Foto: Gert Olsson

Världens äldsta träd (9600 år) finns i Sverige och den grövsta eken i Europa har sin växtplats i Småland. Världens grövsta träd mäter 36 meter i omkrets och är en sumpcypress i Oaxaca i Mexiko. De gamla träden har en genetisk värdefull betydelse, då dessa bevisligen klarat av att överleva under flera århundraden, när många av deras artfränder dukat under av diverse olika anledningan.

Projektet syftar till att väcka intresse för de stora, gamla träden och på så sätt uppmärksamma åtgärder som behöver sättas in för att bevara dem. Det ska också ses som en dokumentation för framtiden då flera av de största träden har drabbats av olika sjukdomar och angrepp troligen relaterat till ändrade klimatförhållanden och andra miljöproblem. Genom projektet vill jag sprida information var dessa trädjättar finns och även berätta om historier och sägner knutna till träd­individen och till arten. Detta blir ett sätt att uppmuntra människor till att själva ta initiativ för att skydda jätteträd och stora träd som kan bli jätteträd åt framtida generationer.

Genom att i fotografisk form dokumentera 100 av de äldsta, grövsta och mest spektakulära individerna, både i Sverige och andra delar av världen, och presentera dem i bokform, föreläs­ningar och utställningar vill jag sprida kunskap om dem och dess historia. Varför fick de stå kvar? Vilka skrönor och sägner finns förknippade med de enskilda träden och de olika arterna? Det är spörsmål som ska förmedlas i bilder och texter där trädens individuella särart framhålls.

Avsikten är att bilderna tillsammans med texter också ska ställas ut på olika platser i Sverige. De ska då presenteras i stort format passande för utställning både inom- och utomhus.

Tanken är också att bilderna ska göras tillgängliga för allmänheten via internet.

Ämne: Kommunikation & kunskapsspridning
Startår: 2018

Gert Olsson

Fotograf

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.