Pågående projekt

Trees For Me

Trees For Me driver ett tvärvetenskapligt forskningsprogram med syfte att främja toppmodern forskning om snabbväxande lövträd för hela kedjan från frön till hållbara bränslen och högförädlade produkter. Trees For Me finansieras av Energimyndigheten och 50 andra aktörer, från akademin och företag till intresseorganisationer. Centrumet koordineras från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp, Skåne.

Björkar. Foto: iStock

Foto: iStock

Trees For Me är ett kompetens­centrum med fokus på snabbväxande lövträd för hållbart skogsbruk, material och energi i Sverige. Centrumet är en plattform där akademi, myndigheter och industrin/samhället går samman för att utveckla vetenskapsbaserade, innovativa lösningar för, och bygger framtida kompetens inom, ett nytt försörjningssystem för skogsbiomassa. De vetenskapliga lösningarna ska kunna tillämpas i omvandlingen till högvärdiga material och energiprodukter, och utvecklas genom att kombinera expertis längs hela den skogsbaserade värdekedjan.

Trees For Me driver ett tvärvetenskapligt forskningsprogram med syfte att främja toppmodern forskning om snabbväxande lövträd för hela kedjan från frön till hållbara bränslen och högförädlade produkter. Centrumet samlar världsledande kompetens och kunskap för att leverera högkvalitativ och innovativ forskning.

Forskningen bedrivs inom följande arbetspaket:

  • Arbetspaket 1 - Trädförädling
  • Arbetspaket 2 - Skogsproduktion och skogsskötsel
  • Arbetspaket 3 - Material- och energianvändning
  • Arbetspaket 4 - Samhällsomställningar
  • Arbetspaket 5 - Miljöpåverkan

Trees For Me bedriver forskarutbildning, ofta med ett tvärvetenskapligt förhållningssätt, vilken bidrar till vetenskapliga och tekniska lösningar för biomassa och bioenergi från snabbväxande lövträd. Centrumet utbildar framtida ledare som aktivt kommer att kunna bidra till en positiv förändring för att nå energi- och klimatpolitiska mål.

Forskarna och doktoranderna som bedriver forskningen är baserade vid Sveriges lantbruksuniversitet, Luleå tekniska universitet, Uppsala universitet, Umeå universitet och Skogforsk.

Trees For Me sammanför också forskningsexpertis från akademiska och andra forskningsfokuserade institutioner med relevanta samhällsaktörer, statliga organisationer och industriella partners som ska implementera forskningsresultaten i praktiken. Utbildningsaktiviteter som är relevanta för skogs- och energisektorn och andra utövare erbjuds för att öka kunskapen om hållbar biomassaproduktion och materialanvändning från snabbväxande lövträd.

Trees For Me finansieras av Energimyndigheten och 50 andra aktörer, från akademin och företag till intresseorganisationer. Centrumet koordineras från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp, Skåne.

Ämne: Klimatanpassat & hållbart skogsbruk
Startår: 2022

Urban Nilsson

Professor

Sydsvensk skogsvetenskap

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.