Ekologisk kompensation

#Ekologisk kompensation

Ekologisk kompensation handlar om att kompensera för förlorade eller skadade naturvärden genom att skapa nya eller restaurera naturvärden i andra områden.

Grunden för ekologisk kompensation är den så kallade ”no net loss-principen”, att stoppa nettoförlust av biologisk mångfald och försämring av ekosystemtjänster. En oro som ofta lyfts fram är att ekologisk kompensation kan bli en fribiljett till förstörelse av naturvärden i samband med exploatering. Därför är den så kallade ”skadelindringshierarkin” central.

Tillståndsmyndigheterna kan ställa krav på ekologisk kompensation för verksamheter som förstör naturvärden. I Sverige används direktkompensation som innebär att man förstärker eller skapar nya naturvärden i ett område nära exploateringsplatsen och nära i tiden. I vissa andra länder används så kallade habitatbanker, där en markägare eller en mellanhand kan skapa kompensationskrediter som sedan säljs.

Här ser du våra samlade artiklar om ekologisk kompensation och habitatbanker.

Artiklar & reportage

Aktuella projekt inom Ekologisk kompensation