Viss enighet om miljöhänsyn

Monika Stridsman, Skogsstyrelsens generaldirektör.

Monika Stridsman, Skogsstyrelsens generaldirektör.

Skogsstyrelsen, skogsägarföreningarna, skogsbolagen och ett antal ideella organisationer är nu överens om vad som är god miljöhänsyn i skogen.

I den rapport som Skogsstyrelsen nu, efter två års samtal med de övriga i gruppen, presenterar finns noggranna beskrivningar av vad som är en hänsynskrävande biotop.

– Nu kan skogsbrukets aktörer börja arbeta på det sätt som målbilderna beskriver, i de delar de inte redan gör det. Från Skogsstyrelsens sida ska vi naturligtvis göra det vi kan för att stödja utvecklingen, till exempel genom utbildning. Men det är skogsbrukets ansvar att gå från ord till handling så att miljöhänsynen i skogen blir bättre, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Monika Stridsman.

Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF har dock helt eller delvis valt att kliva av arbetet i gruppen. Alla medverkande är inte heller helt överens om allt i rapporten.

– Även om vi inte är helt överens om alla detaljer är det ändå ett faktum att myndigheter och skogssektorn arbetat fram målbilderna gemensamt. Därmed har vi tagit ett stort steg framåt mot ökad samsyn om vad god miljöhänsyn i skogen innebär, säger Monika Stridsman.

Mångmiljonförlust i stormens spår

I Sverige fällde stormen Simone omkring två miljoner kubikmeter virke till ett värde av 800 miljoner kronor, enligt Skogsstyrelsens beräkningar.

Men inte bara Sverige drabbades av Simones framfart. I Danmark fälldes skog till ett värde av cirka 100 miljoner danska kronor. Mellan 320 000 och 350 000 skogskubikmeter föll offer för Simones hårda vindar.

Stormrådet, den danska myndighet som beslutar om eventuell ersättning vid stormfällning, anser dock inte att skadorna uppfyller kraven för att ge rätt till kompensation. Dansk Skovforening protesterar mot beslutet.

Mer genustänk i råd om skogen

38 procent av landets skogsägare är kvinnor, men branschen domineras av män. Därför lanserar Skogsstyrelsen en rad förslag som ska ta tillvara kvinnliga skogsägares behov.

Bland annat ska kursen ”Beställa skogsbrukstjänster” förändras så att den blir mer tilltalande för kvinnliga skogsägare, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

– Vi kommer att jobba vidare med dessa frågor genom att vår personal ges möjlighet att reflektera över planering och genomförande ur ett jämställdhetsperspektiv, så att kurserna kan anpassas än bättre för kvinnliga skogsägare, säger rådgivningsspecialist Lis Boje.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.