Drönarna skapar mervärde för skogsägaren Henrik Sakari

Drönare. Foto: Shutterstock

Drönare ger smidigare inventeringar, gör det enklare att upptäcka skador och är ett effektivt sätt att se resultat av avverkningar i skogen. Foto: Shutterstock

Utvecklingen av drönare väntas få stor betydelse inom skogsbruket framöver. Henrik Sakari som äger skog i Baltikum har redan fått användning av den senaste tekniken och är övertygad om att utvecklingen ännu bara är i sin linda.

Smidigare inventeringar, enklare att upptäcka skador och effektivt för att se resultat av avverkningar – användningsområdena för drönare inom skogsbruket är många.

Skogsägaren Henrik Sakari, som till vardags jobbar med virkesförsörjningsfrågor på SCA, ser stor potential med den nya tekniken – inte minst då han äger skog på distans.

– För några år sedan köpte jag och två vänner en del skog i Lettland. Vi är alla skogligt utbildade och ser det som ett sätt att odla vårt intresse. Det är lite av en fritids­sysselsättning och ett äventyr, säger han.

Vill skapa en värdefull skog

Målet med skogsinnehavet, som uppgår till ungefär 380 hektar, är att försöka skapa ett värde i skogen, berättar Henrik Sakari.

– När vi köpte skogen var den i väldigt dåligt skick. Det är mycket al, asp och björk; ett hav av ovårdad skog om man säger så. Det vi vill göra är att få igång en produktionsskog med framför allt mer gran, och att försöka skapa en värdefull skog.

Det här var ett sätt för Skogssällskapet att presentera resultaten på ett tydligt sätt för oss som inte har möjlighet att vara med på nära håll.

Som förvaltare har de valt att anlita Skogssällskapet och när de genomförde sin senaste avverkning fick de ett erbjudande från förvaltaren om att få resultatet presenterat i form av en film.

– Det här var ett sätt för Skogssällskapet att kunna presentera resultaten på ett tydligt sätt för oss som inte har möjlighet att vara med på nära håll. Vi åker bara över till Lettland en gång per år för att se över arbetet och lägga upp en plan.

Drönarfilm visar resultatet av avverkningen

Att få en länk till en film som visar resultatet av avverkningen tycker han var jättebra och värdefullt. Samtidigt är han övertygad om att drönartekniken kan ge ett ännu större värde vid en gallring.

– Nu var det här en slutavverkning, då blir det ju bara ett hygge. Men jag tror att det ger ett än större värde vid en gallring – då kan man få en snabb och effektiv bild över hur slutresultatet blev. Sedan ersätter det väl inte att vara där på plats och se arbetet med egna ögon. Det kommer man aldrig ifrån. Men på totalen var de här bilderna jättebra.

Henrik Sakari tror att drönartekniken framöver kommer att kunna vara till stor hjälp inom skogsbruket – och inte enbart ute i skogen.

– På SCA där jag arbetar använder vi drönare bland annat för att kunna lokalisera vindfällen. De kan säkerligen även användas för diverse inventeringar framöver. Vi har vid flera tillfällen testat drönare för inventering av lager. Då har vi, med hjälp av en drönare och ett beräkningsprogram, kunnat få fram en skalenlig bild av lagerplatser, vältor och volymer. Detta ska ju ställas mot att du har en fysisk person som går och mäter allt detta för hand på plats.

Henrik Sakari ser även potential inom exempelvis skogsinventering.

– Skulle du kunna använda drönare för inventering av skogen – och få ett minst lika bra resultat som om någon är på plats på marken – ja då har du verkligen skapat ett mervärde.

Text: Malin Letser

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.