Ökad precision med rymdteknik

Text: Malin von Essen Foto: ESA-P. CARRIL

Den 25 juli i år sköts ytterligare fyra Galileo-satelliter upp från den europeiska rymdhamnen i Franska Guyana. År 2020 kommer EU:s globala satellitnavigeringssystem att vara i full drift med 30 satelliter och ge positionsbestämning med 20 centimeters noggrannhet.

– För skogsbruket innebär Galileosystemet att fler satelliter blir tillgängliga för positionering och bättre möjligheter till mer exakt position i skogen, säger Erik Willén, processledare på Skogforsk.

Rymdteknik, rymddata och rymdtjänster har blivit oundgängliga i vardagen och används bland annat i skogsbruk, jordbruk, vid räddningsaktioner, i uppkopplade bilar, smarta klockor och vid luftfartsnavigering. Sedan december 2016 ger det nya satellitsystemet Galileo cirka 400 miljoner användare tillgång till positions-, navigerings- och tidsbestämningstjänster.

Tjänsterna grundar sig på signaler med hög precision, även om de till en början inte kommer att vara tillgängliga hela tiden. Därför används Galileo inledningsvis i kombination med andra satellitnavigeringssystem, till exempel gps. När Galileo-systemet är fullt utbyggt kommer det att bestå av 30 satelliter och vara oberoende av andra satellitsystem.

Galileosystemet innebär att fler satelliter blir tillgängliga för positionering och bättre möjligheter till mer exakt position i skogen. Erik Willén, Skogforsk

Idag finns fyra satellitsystem för positionering: amerikanska gps, ryska Glonass, europeiska Galileo och kinesiska Beidou (Compass). När Galileosystemet är i full drift kommer det att vara det mest precisa satellitnavigeringssystemet i världen. Det kommer att erbjuda en rad fördelar i förhållande till amerikanska gps och ryska Glonass, bland annat högre noggrannhet, mindre känslighet för störningar och bättre positionering inomhus.

Källa: Rymdstyrelsen

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.