”Vattnet är lugnande för sinnet”

Eskil van Loosdrecht. Foto: Privat

Eskil van Loosdrecht och hans syskon valde att skapa viltvatten på fastigheten i Backaryd på inrådan av deras förvaltare på Skogssällskapet. Vattnet skulle både göra ett tidigare "tråkigt" område vackrare och höja värdet på fastigheten. Foto: Privat

Skogen är bara till låns – därför måste vi sköta
den vördsamt. Det menar Eskil van Loosdrecht, som tillsammans med sina syskon äger en 300 hektar stor skogsfastighet i Backaryd. Beslutet att anlägga viltvatten på fastigheten var en viktig del i den här filosofin.

– Vattnet är lugnande för sinnet. Dessutom bidrar det till mångfalden i naturen, säger Eskil van Loosdrecht.

Den 300 hektar stora skogsfastigheten i Backaryd strax utanför Kallinge i Blekinge har varit i familjens ägo ända sedan Eskil van Loosdrechts morfar Uno O. Larson köpte den 1930. Det var också han som lärde familjen om skogens egenvärde.

– Morfar brukade ta av hatten i form av en hälsning när han stötte på ett stort ståtligt träd mitt i skogen. Han var noga med att gå försiktigt fram med avverkningar och bestämde själv vilka träd som skulle fällas.

Naturen ska skötas för kommande generationer

Den här filosofin om att sköta skogen på ett skonsamt och respektfullt sätt har sedan gått i arv i flera generationer. Först till Eskils far och sedan vidare till Eskil och hans tre syskon som i dag äger skogen.

– Mina syskon bor utomlands så det är jag som ansvarar för skötseln av skogen, men vi konsulterar varandra så att resultatet blir det bästa möjliga. Allt ska skötas på ett skonsamt sätt. 

Han berättar att han alltid har haft ett natur- och miljöintresse men att skogsinnehavet har förstärkt detta ytterligare.

– Jag har fått upp ögonen för att naturen är bräcklig och att vi verkligen måste vara rädda om den och sköta om den för kommande generationer, säger han.

Viltvatten för mångfald och skönhetsvärden

Beslutet att skapa viltvatten på fastigheten är till viss del också en del i det starka intresset för miljön. Idén kläcktes av syskonens skogsförvaltare på Skogssällskapet, Johan Johansson, i samband med en genomgång av ett väldigt ”tråkigt” område i skogen.

– I alla tider var det här området sumpig mark med björkar som inte var så glada. Varje gång man promenerade där var det fullt av mygg, och vackert var det inte heller, säger han.

När Johan Johansson förklarade att ett viltvatten skulle gynna både viltet och mångfalden i skogen, och öka skönhetsvärdet, såg Eskil och hans syskon ingen anledning att tveka.

– Det här området ligger väldigt nära huvudbyggnaden på fastigheten och en våtmark skulle bli en enorm försköning av området. Vi insåg även ganska snart att det här skulle höja värdet på fastigheten. Och myggen skulle med största sannolikhet minska i antal, säger han.

Resultatet överträffade förväntningarna

Med hjälp från Skogssällskapet inleddes för fyra år sedan anläggningen av viltvattnet och två år senare började vattnet att fyllas på.

– Jag har redan märkt att älg och vildsvin har hittat hit. Vattnet ligger väldigt skyddat av skog runtomkring, så det är lugnt och tryggt för fåglar att häcka här också. Änder började häcka redan förra året.

Nu funderar Eskil och hans syskon på att bygga ut våtmarken.

– Resultatet överträffade våra förväntningar så vi funderar på att göra den dubbelt så stor.

Till de som är intresserade av att anlägga viltvatten på sin fastighet säger han att han varmt rekommenderar det.

– Givetvis har alla olika ekonomiska förutsättningar och det är många aspekter som ska undersökas. Men bortsett från ekonomin finns det otroligt många värden. Det ger så mycket i form av estetik, viltliv och insektsliv. Bara att kunna sitta och titta ut över vattnet och spana efter fåglar och annat vilt som kommer till det man själv har skapat är oslagbart.

Text: Malin Letser

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.