Naturvård med lätta maskiner i Jordbärs­murens reservat

Terri kombimaskin som både skördar och skotar virket. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

Basvägarna har förtrampats sedan före jul för att skapa bra bärighet på den fuktiga marken. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

I naturreservatet Jordbärsmuren utanför Gysinge hjälper Skogssällskapet just nu länsstyrelsen i Gävleborg med åtgärder för att restaurera naturvärden. På den blöta och känsliga marken ska granarna tas bort så att skogen blir ljusare, lövträden gynnas och vitryggig hackspett och andra arter trivs.

Patrick Olander, länsstyrelsen i Gävleborg. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

Patrick Olander

– Längre tillbaka svämmade det här området över flera gånger per år. Men i takt med att Dalälven reglerades så upphörde översvämningarna, och då började granarna ta över i skogen, berättar Patrick Olander, reservats­förvaltare på länsstyrelsen i Gävleborg.

Det snöar lätt och på håll hörs ljuden från den lätta, bandgående skotaren som kör ut virke till avlägget. Där avverkningen är färdig syns stor skillnad i skogen. En vacker knotig ek har för första gången på flera år fått ljus och utrymme, och gamla björkar och aspar vittnar om områdets höga naturvärden.

– När vi tar bort granarna blir skogen ljusare. Den blir på sikt också varmare och fuktigare, och det gynnar många arter, säger Rickard Undevik, skogsförvaltare på Skogssällskapet.

Höga krav på entreprenörer och maskiner

Rickard Undevik, skogsförvaltare på Skogssällskapet. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

Rickard Undevik

Rickard Undevik berättar att avverkningen är en rolig och spännande utmaning på flera sätt. Marken är naturligt blöt och under avverkningen får inga lövträd tas ner, vilket ställer höga krav på entreprenörerna och vilka maskiner som används.

Kalle Jofs, entreprenör från Lövbacka skog, är en av dem som sitter bakom spakarna. Han gick ut skogsmästarskolan våren 2023 och kör en mindre kombimaskin – som alltså både kan skörda och skota virket.

– Det här är ett både roligt och utmanande uppdrag. Det blir att backa väldigt mycket, och göra många olika instick för att komma runt lövträden, berättar han från maskinens förarsäte.

Kalle Jofs, Lövbacka skog. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

Kalle Jofs är entreprenör med egna företaget Lövbacka skog och är en av dem som kör ut virket i Jordbärsmuren. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

Enligt reservatets skötselplan ska områden med hög andel gran lämnas för fri utveckling, och områden med lägre andel gran skötas så att lövträd och tall gynnas. Totalt blir det 70 hektar skog där all gran ska gallras bort, med undantag för riktigt grova granar som får stå kvar.

För att skapa bra bärighet, trots den blöta marken, har basvägarna förtrampats med maskinerna sedan före jul. En metod som verkligen fungerat. Basvägarna är frusna och stenhårda och bär upp tyngden från maskinerna, trots att marken runt omkring består av svämängar och mossar.

En gammal knotig ek har, tillsammans med aspar och björkar, fått ljus och utrymme när granarna har gallrats bort. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

En gammal knotig ek har, tillsammans med aspar och björkar, fått ljus och utrymme när granarna har gallrats bort. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

Svämskogar med höga naturvärden

Jordbärsmuren var ett ljust och lövrikt område längre tillbaka i tiden eftersom granar är känsliga för plötsliga översvämningar. Att granarna nu tas bort igen är positivt för många arter.

– Mycket av svämskogarna i Jordbärsmuren är fina värdekärnor med höga naturvärden knutna till gamla lövträd. Flera fynd av skyddsvärda arter knutna till dessa har hittats i området som till exempel lunglav, strandskinnlav och läderlappslav, berättar Patrick Olander.

En viktig art man vill gynna i Jordbärsmuren är den vitryggiga hackspetten, som i sin tur är en så kallad paraplyart. Det innebär att om den trivs, då trivs också många andra känsliga och hotade arter i området.

Text: Ulrika Lagerlöf

Jordbärsmurens naturreservat...

... är på totalt 950 hektar och ligger nära Färnebofjärdens nationalpark i sydligaste Gästrikland.

... består till stor del av mossar, svämängar och kärr, men 366 hektar är klassad som skogsmark.

... bildades under 1990-talet och är till stor del beläget på privatägd mark.

Jordbär = ett annat namn för hjortron

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.