Skogsvärden nr 1, 2014

Tema: Generationsskifte - i sättet att bruka skog

Skogsvärden nr 1, 2014

Skogen som affär, upplevelse och ekosystem. I går. I dag. I framtiden. Just nu förändras tankarna om vad vi ska ha skogen till. Hur vi brukar och tänker om skogen i dag bestämmer våra valmöjligheter under femtio, sextio, sjuttio år framåt.

  • Krönika av Göran Greider om "den gigantiska minnesförlusten".
  • Forskningsprojektet Future Forests uppmanar oss att resa in i framtiden och föreställa oss den bästa skogen.
  • Framtidens skog finns redan, enligt Björn Hägglund.
  • Professor Erland Mårald vill ha fler idéer och fler perspektiv.

Dessutom:

  • Barnens skog - både rolig och farlig. Följ med Frestaskolan i Upplands Väsby ut i deras skolskog.
  • Pressdebatten om skog under 35 år.
  • Affärssidor med jakt och vindkraft och virkeskrönikan.

Alla artiklar i tidningen finns i Kunskapsbanken.

RÄTTELSE

Fel i tidningen Skogsvärden 1 2014

Skogsföretagen Holmen och SCA är inte medfinansiärer i GHG Bostäder:s med fleras vindkraftprojekt Det skriver vi, tyvärr felaktigt, på sidan 24-25 i pappersversionen av Skogsvärden 1 2014. De både skogsföretagen har upplåtit mark åt konsortiet bakom vindkraftparken, men de är alltså inte medfinansiärer. Vi beklagar felet.