Avslutat projekt

Skogsvana och allemansrätt på nysvenska

Genom projektet skall vi erbjuda nysvenskar upplevelser i den svenska naturen med allemansrätten som grund. Att vistas i naturen ställer krav på hänsyn och varsamhet. Genom projektet skapar vi förutsättningarna och visar på möjligheterna för att kunna röra sig fritt i skog och mark.

Ungdomar paddlar kanot. Foto: Anders J. Larsson

Foto: Anders J. Larsson

Många ensamma barn kommer till Sverige efter ha mist sina anhöriga under grymma förhållanden. Att vistas i naturen har visat sig ha hälsofrämjande effekter på många plan och genom projektet skall vi nå ut även till de mest utsatta.

Allemansrätten innebär att du får röra dig på annans mark utan att fråga om lov. När du går på promenad, paddlar kajak, klättrar i berg eller badar i en sjö använder du dig av allemansrätten. Hur relaterar man sig som nysvensk till allemansrätten? En del är vana att fiska i sina hemländer. Några fixar festmåltider utomhus. Men för många är allemansrätten ett okänt begrepp och naturen förknippat med minor, vilda djur, onda andar eller andra faror.

Detta projekt kommer belysa förutsättningarna i berörda kommuner och visa på olika möjligheter att använda naturen som en arena för fysisk och psykisk hälsa. Kulturell mångfald möter biologisk i närliggande naturområden.

Ämne: Kommunikation & kunskapsspridning
Startår: 2016

Anders Larsson

Naturvägledare

Utomhuspedagogik

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.