Pågående projekt

Odling och återetablering av hotade vedsvampar

I projektet testas en metod för att återinföra hotade vedsvampar i Finland och Sverige genom att odla svamparna i laboratoriemiljö och sedan plantera ut dem i skogen.

Skeletocutis stellae, kristallticka, är en av sju hotade vedsvampar som ingår i försöket. Foto: Wikimedia Commons

Skeletocutis stellae, kristallticka, är en av sju hotade vedsvampar som ingår i försöket. Foto: Wikimedia Commons

Inför den globala massutrotningen är också vissa rötsvampar allvarligt hotade. Eftersom de normala sätten så som skydd av skogsområden och att lämna död ved i ekonomiskogar inte enbart räcker till att hjälpa alla dessa arter, behöver vi kompletterande metoder för att rädda dem. Ympning och förflyttning av inhemska rötsvampar är fortfarande en sällsynt, men en mycket intressant metod för att trygga hotade svamparter, särskilt i områden där andra metoder inte verkar vara tillräckligt effektiva.

Vi har odlat och ympat hotade svampar som växer på döda tallar, granar, aspar och vide i 20 skogsområden i södra Finland under 2019-2020. Odlingsförhållandena i laboratoriet bör optimeras eftersom vissa arter växer mycket långsamt, och är lätt förorenade och svåra att överföra till tappar av trä som används vid ympning till skogsområden.

Således kommer vi att undersöka nya metoder för odling och återinförande av sällsynta och hotade svampar. Metoderna vi utvecklar kommer att hantera flera hållbarhetsutmaningar, inklusive direkt bevarande av arter, hållbar förvaltning av död ved och ekonomisk genomförbarhet för vissa aspekter av bevarandet av skogsbrukets biologiska mångfald.

I denna studie kommer sju hotade svampar att undersökas: Amylocystis lapponica och Skeletocutis stellae (gran), Antrodia crassa och A. albobrunnea (tall), Perenniporia tenuis och Radulodon erikssonii (asp) och Haploporus odorus (vide).

Ämne: Natur- och kulturvård
Startår: 2022

Leena Hamberg

Ph.D., Docent
  • Organisation Natural Resources Institute Finland, LUKE
  • Telefon +358408015400
  • Epostadress leena.hamberg@luke.fi

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.