Kulturvärden

#Kulturvärden

Fornlämningar och kulturminnen i skogen är skyddade av fornminneslagen respektive skogsvårdslagen. Fornminneslagen skyddar fornlämningar som är ”varaktigt övergivna” senast 1850.

Det kan vara gravar eller andra lämningar från stenåldern. Skogsvårdslagen skyddar kulturminnen som är yngre än 1850. Det kan vara kolarkojor, kolbottnar, fångstgropar, milstenar, boplatser och husgrunder som är ”varaktigt övergivna”. I norra Sverige kan det också vara samiska lämningar.

Alla lämningar, både kända och okända skyddas av lagarna.

Minst 50 procent av alla lämningar bedöms vara okända. Markägaren ansvarar både för skador som uppstår och för att rapportera forn- och kulturminnen.För att markera ut forn- och kulturminnen lämnas kulturstubbar vid avverkning. En kulturstubbe är cirka 1,3 meter hög och kan till exempel lämnas runt en boplats för att markera att det är ett skyddat område.

Här kan du läsa alla våra samlade artiklar om kulturvärden i skogen och skogsbruket.

Artiklar & reportage

 1. Bättre hänsyn i skogen med AI?

  Miljö- och kulturhänsyn är en självklar del i dagens skogsbruk. Men att identifiera de områden där hänsyn behövs kan vara både tidskrävande och svårt. Vi frågade Maria Nordström, digitaliseringsledare på Skogforsk, hur AI kan bli ett verktyg för bättre

 2. I Hedemora formas framtidens kvalitetsvirke

  Att få tag i kvalitetsvirke som håller till renovering av kulturbyggnader har blivit allt svårare. Nu tar Hedemora kommun, tillsammans med Skogssällskapet, saken i egna händer och randbarkar tallar som ska bli virke till kommunens framtida renoveringar.

 3. 10 smultronställen att besöka på våra fastigheter

  Coronapandemin fortsätter att påverka hur vi kan resa och vad vi kan göra. Men kom ihåg att skogen är lika öppen som vanligt! Skogssällskapet äger skogsfastigheter runt om i Sverige, och vi vill gärna tipsa om vackra besöksmål och intressanta platser i

 4. Köpte skogsmark – och fick ett världsarv på köpet

  Björn Ohlson har ägt skog under större delen av sitt liv – både ärvd skog och nyförvärv. Hans senaste köp är dock något utöver det vanliga: en fastighet i Hälsingland med en av de sju världsarvsgårdarna på marken. "Både jag och min fru blev förälskade i

 5. Granö Beckasins skogsturism blir brygga mellan stad och land

  Att lyssna till tystnaden, koka kaffe över öppen eld eller stå hukad över hjortronen på myren. Det här är något som folk har gjort i alla tider, men som i dag anses allt mer exotiskt. För den urbaniserade nutidsmänniskan har skogen blivit en främmande

 6. Utbildningsdag i hänsyn vid markberedning

  Markberedning är en åtgärd som bidrar till högre plantöverlevnad och bättre tillväxt. Samtidigt påverkas marken i hög grad, något som gör att kunskap hos dem som planerar och utför åtgärden är central. Som ett led i Skogssällskapets kvalitets- och

 7. Gemensamma riktlinjer för ökad hänsyn till forn- och kulturlämningar

  I januari 2016 kom skogsbrukets gemensamma riktlinjer om hänsyn till forn- och kulturlämningar.

 8. Kunskap och nytt verktyg hittar och skyddar fler forn­minnen

  Skogsbruket måste bli bättre på att identifiera och förebygga skador på forn- och kultur­minnen. Med finansiering från bland annat Skogssällskapet har Skogforsk nu tagit fram ett nytt verktyg som stöd. Sebastian Backlund, skogsförvaltare på

 9. Björken i folktron står för fruktsamhet, magi och lidande

  En symbol för fruktsamhet. Men också för Jesu lidande. Björkens roll i svensk folktro och tradition är tusenårigoch inlindad i både magi och romantik.

 10. Hållbart historiskt hantverk

  Ulrik Hjort Lassen jobbar hellre med yxa än med motorsåg, och han kan kalla sig Sveriges första doktor i hantverk – med ett tydligt budskap: – Historiskt hantverk är hållbart. Punkt slut.

Våra tjänster inom Kulturvärden

Våra egna fastigheter där vi arbetar mycket med Kulturvärden