Kullaskogen i Östra Göinge

Sporrakulla gård.

I bakgrunden skymtar Sporrakulla gård. Foto: Karl Malmkvist

På fastigheten Kullaskogen finns det mesta: produktionsskogar, naturreservat, strövområde och kulturhistorik. Sporrakulla gård är en gammal välbevarad snapphanegård från början av 1700-talet.

Sporrakulla

Sporrakulla. Foto: Karl Malmkvist

Kortfakta om fastigheten

Skogen

Terrängen på Kullaskogen är småkuperad och bitvis brant och blockig. Åtta små sjöar finns på fastigheten. Nästan 80 procent av virkesförrådet på Kullaskogen består av gran och förutsättningarna för virkesproduktion är mycket fina på fastigheten. Den största andelen av skogen finns i åldrarna 30-60 år. Det innebär att gallring är den vanligaste skötseln i dagsläget men många bestånd kommer att nå avverkningsmogen ålder inom 10-20 år. 

En utmaning på Kullaskogen är att försöka öka andelen av tall och andra trädslag förutom gran. Det är ofta svårt, inte minst pga. viltbetestrycket.

Naturvärden

År 2010 invigdes tre nybildade naturreservat på Kullaskogen, Grävlingabackarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sporrakulla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Dalshult Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Inriktningarna för dessa naturreservat är lite olika. Målet i Grävlingabackarnas naturreservat är fri utveckling av gran och bokskog. Dock stormhärjades naturreservatet svårt i stormen Gudrun. Sporrakulla och Dalshultsreservaten syftar till att bevara och restaurera ett ålderdomligt kulturlandskap och dess biologiska mångfald.

Förutom naturreservaten är de högsta naturvärdena på fastigheten knutna till äldre bestånd av ädellövskog.

Utflyktsguide till Skånes naturreservat. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kunskapsutveckling

Kullaskogen är ett bra exempel på att det går att kombinera virkesproduktion, naturvård och sociala värden på en och samma fastighet.

Skogssällskapets eget strövområde vid Sporrakulla syftar delvis till att lära människor om naturen.

Under flertalet år har Skogssällskapet ihop med Östra Göinge kommun, m.fl. arrangerat den så kallade Kullaskogsdagen. Då bjuds kommunens samtliga fjärdeklassare in till en skogsdag full med aktiviteter där barnen lär sig om skogen och dess historia.

För besökaren

På Kullaskogen har Skogssällskapet anlagt ett strövområde dit ni som besökare är varmt välkomna. Flera vandringsleder går genom terrängen och skyltar utmed vägen ger er information om platser och företeelser. Skogssällskapet har tagit fram en folder över strövområdet som du kan ladda ned:

Folder om Kullaskogen Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Genom Kullaskogen går Skåneledens etapp Breanäsleden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Centrum för strövområdet ligger vid Sporrakullagården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och hit kommer varje år mellan 10 000 och 15 000 besökare.

Rodatorpet, det gamla soldattorpet från 1818, firade i juli 2019 200 år med evenemang på plats. För mer info gå in på www.rodatorpet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skogssällskapet välkomnar besökare på innehavet inom ramen för allemansrätten och särskilda överenskommelser.

Utveckling

Vi vill fortsätta att sköta och marknadsföra Kullaskogens strövområde för att fler människor ska hitta dit.

Markus Persson

Markus Persson

Fakta om Kullaskogen

  • Areal: 1200 hektar, varav 1000 hektar skogsmark. 100 hektar är naturreservat. 
  • Kommun: Östra Göinge kommun
  • I Skogssällskapets ägo sedan: ​1983.
  • Förvaltas av: Markus Persson, +46 435 460428, markus.persson@skogssallskapet.se