Högtflygande mål på Landvetter

Per-Arne Lindälv och Bo Andreasson

Per-Arne Lindälv och Bo Andreasson

På Landvetters flygplats har man fokus på natur- och kulturvård. Lövträd huggs fram och gamla, fina miljöer återskapas, för att få ett rikare växt- och djurliv, men även för att skapa rekreationsområden.

Till de nyskapade miljöerna kring Landvetter kan nu flygplatsens kunder söka sig mellan flygningarna, och där kan de flygplatsanställda tillbringa en stund på lunchen.

Runt Landvetter finns flera tydliga lämningar från det gamla odlingslandskapet som täckte marken där flygplatsen sedan byggdes på 1970-talet. Under våren och sommaren har Skogssällskapet, på uppdrag av Swedavia, röjt fram dessa gamla kulturmiljöer och gallrat stora områden med värdefull lövskog. Välbevarade stenmurar, hamlade träd och husgrunder har återigen kommit fram.

Att återskapa gamla fina miljöer och ta fram historiska lämningar kräver stor hänsyn och vaksamhet.

Swedavia vill att flera värden ska tas till vara i skogen runt flygplatsen, och att besökarna ska få möjlighet att uppleva den fina miljö som finns helt nära hangarer, landningsbanor och terminaler.

Bo Andreasson, en av de entreprenörer som Skogssällskapet anlitar för arbetet, tycker att åtgärderna är både intressanta och trevliga att utföra:

– Att återskapa gamla fina miljöer och ta fram historiska lämningar kräver stor hänsyn och vaksamhet. Att göra snygga arbeten och samtidigt gynna naturvärdena känns riktigt bra för en skogsman.

Per-Arne Lindälv, även han entreprenör åt Skogssällskapet, håller med:

– Sådana här uppdrag gillar jag verkligen. De är intressanta och spännande, och man känner att man gör en viktig insats.

Jakob Sörensen, från konsultföretaget Calluna AB, som drivit projektet i samarbete med Skogssällskapet är mycket nöjd med resultatet.

– Här har de olika naturvärdena stärkts. Det är mycket positivt, men den här typen av insatser måste hela tiden underhållas, så att miljöerna inte växer igen ännu en gång.

– Samarbetet med Skogssällskapet har gett mervärde genom att praktiskt skogsbruk samverkat med en ekologisk grundidé.

Swedavia strävar efter att få in hållbarhetstänkande på så många fronter som möjligt.

– Därför är det naturligt att vi vårdar naturvärdena på den mark vi äger, säger Maria Gelin, miljöchef på Landvetter. Extra angeläget är det att stärka och freda naturvärdena i dessa områden, då vi utvecklar Airport City på andra delar av den skogsmark vi äger.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.