Viltbruk ger mer blandskog i Finland

Rådjur. Foto: iStock/RobinEriksson

Foto: iStock/RobinEriksson

I Finland talas det inte längre endast om viltvård, här talas det om viltbruk. Anledningen är att viltfrågorna ska behandlas på samma sätt som övriga värden kopplade till en markegendom. Det berättar Tomas Landers, vd på Skogssällskapet Finland.

– Genom att tala om viltbruk får vi med de ekonomiska aspekterna av viltfrågorna, som har blivit allt viktigare, säger Tomas Landers.

Tomas Landers har en bakgrund som jägmästare (forstmästare på finska) och har bland annat jobbat som fastighetsdirektör på ett börsbolag och som representant för nordiska skogsägare i Bryssel.

Sedan knappt tre år tillbaka är han vd för Skogssällskapet Finland och kan berätta att man i Finland har kommit långt i arbetet med ett aktivt viltbruk, vilket i sin tur bland annat har resulterat i mer blandskog på många fastigheter.

– Det vi gör är att vi numera alltid viltanpassar våra skogsbruksplaner, förutsatt att kunden visar ett intresse för vilt. I vissa fall är det specifika viltarter man vill prioritera, men ofta är det vilt överlag, säger Tomas Landers.

Skapa bra förutsättningar för föda och skydd

Tomas Landers i den finska vildmarken.

Vilka praktiska åtgärder som görs i viltanpassningen beror på vilka viltarter som ska prioriteras, men i grunden handlar det om att skapa bra förutsättningar för föda och skydd, förklarar Tomas Landers.

– Vid underröjning innan gallring är det till exempel viktigt att lämna buskage där vilt kan gömma sig och trivas. Och vad gäller föda är det ofta lövträd som ska bevaras för fåglar, men för tjädern är det framförallt tall. Tall är samtidigt viktig mat för älgen.

Förutom anpassning av skogsbruksplanen jobbar man i Finland även med en mer omfattande viltbruksplan, som fokuserar helt och hållet på vilt.

– I viltbruksplanen tar vi ett helhetsgrepp om det vilda. Allt ifrån selektiv jakt och förvaltning av viltstammar till hur man kan tänka kring våtmarker och hur grannar kan samverka och sköta större områden tillsammans.

Viltbruk – istället för viltvård

Tomas Landers menar att viltanpassningen har fått ett positivt mottagande hos många skogsägare, och att det ur en ekonomisk aspekt är positivt att tänka ”viltbruk” snarare än ”viltvård”.

Både ekonomiskt och upplevelsemässigt kan man höja värdet på fastigheten genom ett aktivt viltbruk...

– Det är många markägare och skogsägare som vill ha vilt i sina skogar. Både ekonomiskt och upplevelsemässigt kan man höja värdet på fastigheten genom ett aktivt viltbruk, till exempel genom att kunna jaga mer själv, eller att låta andra jaga på markerna.

Eftersom mycket vilt också kan göra skada poängterar Tomas Landers att det handlar om att hitta en balans mellan viltbruket och övriga näringsgrenar.

– Betesskadorna kan bli ett problem om man inte utför de rätta åtgärderna. Men ju mer föda det finns för det vilda, desto mindre skador blir det. Så det handlar om planering.

Även om Sverige har betydligt högre viltstammar än Finland tycker Tomas Landers att vi kan dra lärdom av hur man arbetar med viltbruk i Finland.

– I Sverige kan man ta till sig det här planerade viltbruket som vi har satt i system. Mycket som görs i Sverige är förhållandevis oplanerat, som till exempel att man försöker öka viltstammar på vissa platser genom att endast mata dem med utsatt foder och genom andra kortsiktiga åtgärder. Det är bättre att planera mer långsiktigt.

Text: Malin Letser

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.