Viltförvaltning

Kanske är du lika intresserad av jakt och naturvård som av virkesproduktion? Då anpassar vi förvaltningen så att du får ut maximalt av ditt intresse. Och ekonomiskt behöver det inte innebära något avbräck. Vi har exempel på fastigheter där viltbestånd och jaktförutsättningar utvecklats till ett högre värde än virket.

Helhetslösningar för jord-, skog- och viltbruk

Egentligen behöver det ena inte stå i vägen för det andra. Genom att viltbruket samordnas med jord- och skogsbruk i en gemensam plan, går det att öka värdet på både vilt och virke – och minimera skadorna på grödorna. Vi utformar förvaltningen utifrån dina mål med skogen och ser till att alla åtgärder utförs i linje med det, på ett kostnadseffektivt sätt. Det sker bl.a. genom viltanpassning av alla skogsvårdsåtgärder, genom anläggning och skötsel av viltvatten och viltåkrar, med hjälp av viltförvaltningsplaner, genom klövviltförvaltning, särskilda insatser mot vildsvinsproblem, fiskevård, jakt- och fiskeupplåtelseavtal, kontakter med myndigheter, med mera. 

Naturvård och vilt går hand i hand

Naturvårdsanpassad skötsel går hand i hand med viltvård och vi ser möjligheterna från bägge perspektiv. Samlade grepp om större områden ger flera fördelar där både naturvårdsnytta och viltfoder maximeras. Att anlägga en våtmark är en insats som både gynnar naturvård och vilt. Vi kan också ge förslag på vilka bidrag du har rätt att söka för insatserna.

Anlita oss för rådgivning, projektledning eller totalentreprenad. Oavsett vilken omfattning du väljer, ser vi till att du får en optimering av viltstammarna, mindre viltskador, bättre och effektivare jakt, trevligare landskapsbild och ökat upplevelsevärde.

Låter det här intressant?

Vi hjälper dig gärna att utveckla jakt- och viltvärden på din fastighet.

Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör en av våra skogsförvaltare av sig inom kort

Förvaltningsfördelar

  • Snabb värdeökning på fastigheten
  • Ökat upplevelsevärde
  • Utjämnat betestryck
  • Ökade arrendeintäkter