Temperaturen stiger i klimatdebatten

Illustration av stående och avverkade träd.

Avverka eller låta stå? Oavsett vilket, så har skogen en central roll för miljön. Illustration: Amanda Berglund

Den globala temperaturökningen ska hållas under två grader och nettoutsläppen ska ner till noll. Det är några av målen med Parisavtalet. Men hur ska målen uppnås, vilken roll ska skogen spela och vilka frågor kan vi ha som grund när vi läser om skogens påverkan på klimatet?

Den 12 december 2015 kommer att gå till historien som dagen då världens länder för första gången enades om ett bindande klimatavtal: Parisavtalet. På ett övergripande plan är målet med avtalet att den globala temperaturökningen ska hållas under två grader och att alla länder ska jobba för att den ska stanna vid högst 1,5 grader. Ytterligare en målsättning är att de globala nettoutsläppen ska ner till noll innan det här århundradets slut. Bakgrunden till målen är att det, enligt forskarna i FN:s klimatpanel 2009, är vad som krävs för att vi ska undgå stora klimatkatastrofer.

Att världens länder har enats kring målen är på många sätt ett framsteg i sig, likväl kvarstår frågan om hur målen ska uppnås.

Bruka skogen eller låta den stå?

Att skogen har en central roll i arbetet råder det bred enighet kring. Vilken funktion skogen ska fylla är desto mer tvetydigt. I stora drag finns två hållningar i frågan – en som hävdar att ett aktivt skogsbruk är det bästa för klimatet – en som hävdar att vi gör bäst i att låta skogen stå.

Båda hållningarna har begripliga och rimliga argument som talar till deras fördel. Att navigera i denna polariserade debatt är därför inte helt lätt, även om intresset och viljan finns. Med en uppsjö av studier, artiklar och forskningsresultat som pekar åt helt olika håll är det nästan omöjligt att inte känna sig klimatförvirrad.

Hur ska vi förstå de olika ståndpunkterna, och vilka frågor kan vi ha som grund när vi läser om skogens påverkan på klimatet? Läs intervjun med Tomas Lundmark, professor i skogsskötsel vid SLU, som ger en introduktion till debatten.

TEXT: Malin Letser

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.