Torrt väder orsakar skogsbränder på många håll

Brand. Foto: Markus Abrahamsson

Foto: Markus Abrahamsson

Det varma vädret har orsakat skogsbränder på flera håll i landet. Många oroar sig för en upprepning av den rekordtorra sommaren 2018 då 25 000 hektar skog brann. Vi har pratat med Markus Abrahamsson, skogsförvaltare och naturvårdsspecialist på Skogssällskapet, med stor erfarenhet av brandbekämpning.

Markus Abrahamsson, naturvårdsspecialist. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

Markus Abrahamsson

Sommaren 2018 ledde Markus Abrahamsson bland annat arbetet med att skapa motbränder för att bromsa skogsbranden i Trängslet i norra Dalarna. Han säger att det krävs ett rejält väderomslag med lägre temperaturer och fuktigare luft för att bromsa brandrisken – och för att minska risken mer långsiktigt krävs ordentligt med regn.

– Trots att det är tidigt på säsongen så är brandrisken hög i stora delar av landet. Det beror både på att det har varit en torr vår och att luftfuktigheten generellt är lägre på våren och försommaren, säger han.

Bränder som uppstår i naturen är ofta utlösta – direkt eller indirekt – av människan.

– Det kan vara fimpar eller grillplatser som utlöser en brand, eller gammalt glas som ligger i naturen och blir ett brännglas när solen ligger på.

Att ha koll på grillplatser och annat som händer på skogsfastigheten är därför extra viktigt när det är förhöjd brandrisk. Att röra sig på fastigheten och be grannar och andra att hålla extra utkik kan också vara bra när brandrisken är hög. Tid är en viktig faktor när det gäller att begränsa bränder – ju tidigare en brandhärd upptäcks, desto lättare är det att förhindra att den sprids.

På längre sikt kan det vara bra att fundera över hur skogen kan bli mer brandsäker. Att underhålla skogsbilvägarna och skapa lövskogsbarriärer är två åtgärder som kan bromsa spridningen vid skogsbrand.

– Friska, torra marker med mer eller mindre gles tallskog torkar upp snabbt och har ofta bra markbränsle. Lövskog och lövblandskog står emot bättre, säger Markus Abrahamsson.

Läs mer om att skapa en mer brandsäker skog här

TEXT: Ulrika Lagerlöf

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.