Så skapar du en mer brandsäker skog

Blandskog. Foto: Mostphotos

Att skapa lövskogsbarriärer och underhålla skogsvägar är två sätt att skapa en mer brandsäker skog. Foto: Mostphotos

Går det att skapa en mer brandsäker skog? David Israelsson och Markus Abrahamsson, skogsförvaltare och naturvårds­specialist på Skogssällskapet, ger sina bästa råd till skogsägare.

David Israelsson, skogsförvaltare i Umeå. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

David Israelsson

Sommaren 2018 kommer att gå till historien som en av de varmaste och mest brandhärjade någonsin.

David Israelsson, skogsförvaltare och deltidsbrandman i Umeå, har över 20 års erfarenhet som skogstjänsteman och berättar att han aldrig tidigare har varit med om någonting liknande.

– Jag kan räkna på en hand hur många bränder jag har varit ute på tidigare somrar, men i år har jag tappat räkningen, säger han.

Markus Abrahamsson är skogsförvaltare och naturvårdsspecialist baserad i Hässleholm. Han har lång erfarenhet av naturvårdsbränning och anlitades som expert såväl i Västmanland 2014 som under sommarens stora brand i Trängslet i Dalarna. Markus håller med om att det har varit en exceptionell sommar, men tillägger också att samhället har blivit mycket bättre på att bekämpa skogsbränder de senaste åren.

– Det har hänt mycket sedan den stora branden i Västmanland, det finns en helt annan förståelse och ödmjukhet inför arbetet, säger han.

Motbränder stoppar brandens framfart

Markus Abrahamsson, naturvårdsspecialist. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

Markus Abrahamsson

Ett konkret exempel är att man i år har fått upp ögonen för möjligheten att bekämpa bränder genom så kallade skydds­avbränningar – ett arbete som Markus Abrahamsson har lett i egenskap av naturvårdsbrännare.

– Man har sett att där finns en kunskap som inte räddnings­tjänsten tillämpar, men som faktiskt kan vara väldigt effektiv.

När man gör en skyddsavbränning vattnar man upp ett område för att ”stödja emot” varpå man tänder en ny brand som sakta får gå mot den eld som kommer med fart. På så sätt bränner man bort bränslet så att elden inte kan sprida sig vidare.

– Det här är en väldigt gammal metod. Den kräver att förutsättningarna är bra, men då är den väldigt effektiv, säger Markus Abrahamsson.

Bränder kommer att bli vanligare

Både Markus Abrahamsson och David Israelsson tycker att sommarens arbete med bränderna har varit effektivt och väl organiserat, men de är också överens om att bränder är någonting vi måste vänja oss vid och vara beredda på framöver. Därför tycker de båda att alla skogsägare bör fundera på hur man kan stå bättre rustade för framtiden.

– Bränder ser ut att bli en av våra största framtida problem inom skogsbruket, så jag tycker att alla bör ställa sig frågan: hur förberedd är jag på att kunna ta hand om en eventuell brand? säger David Israelsson.

Både understryker att det är nästintill omöjligt att ge några konkreta skötselråd för att kunna stå rustad inför en sommar som vi haft i år – situationen var för extrem. Men det finns en del åtgärder man kan ta till, framför allt för att minska risken för att en brand ska sprida sig.

– En metod är att blanda in mer lövskog i sitt bestånd. Lövskog brinner såklart också, men det är en högre luftfuktighet i en lövskog vilket dämpar och saktar ner branden, säger Markus Abrahamsson.

Ett annat tips är att se över sina vägar så att de inte växer igen.

– En underhållen väg kan fungera som brandhinder, så se till att det inte finns bränsle i kanterna, eller mossa mitt i vägen. Det underlättar för branden att ”hoppa” över vägen. Välskötta vägar underlättar även räddningsarbetet om olyckan väl har inträffat.

Undvik "bränsle" in på husknuten

Bor man ute i skogen är det även viktigt att tänka på att inte ha bränsle in på husknuten, understryker Markus Abrahamsson.

– Klipp gräset, rensa hängrännorna och ha inte träd och buskar direkt in på husknuten. Allt sådant som kan ta fyr ska man undvika att ha nära huset.

David Israelsson fyller i att man som skogsägare även bör ha bra koll på sin mark och vilka områden som människor gärna vistas på i området.

– Det är viktigt att känna till populära rekreationsplatser, grillplatser och vart folk plockar bär. Då kan man jobba förebyggande med att bygga bättre eldstäder och sätta upp skyltar om grillförbud vid torka. Sedan ska man inte glömma att eldningsförbudet gäller alla – även de som jobbar i skogen. Råder det svår torka kan man inte gå ut med röjsågen eftersom den kan skapa gnistbildning.

Avslutningsvis påpekar David Israelsson vikten av att ha en fungerande organisation runt omkring sig när det uppstår en brand.

– Fundera över vilka människor du har i din omgivning som kan hjälpa till med brandbevakning och efterbevakning. Det här är en viktig del i att fullgöra sin plikt som markägare.

TEXT: Malin Letser

5 tips – så kan du brandsäkra din skog

  1. Skapa lövskogsbarriärer. Det är högre luftfuktighet i ett lövbestånd, därför kan inslag av lövträd dämpa och sakta ner branden.
  2. Underhåll dina vägar. Välskötta vägar är ett visst brandhinder. Finns det bränsle i kanterna och mossa mitt i vägen blir det lättare för branden att ”hoppa” över vägen.
  3. Undvik bränsle runt husknuten. Om du bor i skogen, klipp gräset, se till att inte ha träd och buskar nära huset och håll hängrännorna rensade.
  4. Se över dina marker. Ta reda på vilka områden som människor vistas i, där man plockar bär eller grillar. Då kan du jobba förebyggande med att bygga bättre eldstäder och sätta upp skyltar om grillförbud vid torka.
  5. Se över din organisation. Fundera över vilka människor i din omgivning som kan hjälpa till med brandbevakning och efterbevakning.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.