Tips vid stödutfodring av kronhjort under vintern

Kronhjort. Foto: Niclas Moberg

Foto: Niclas Moberg

Senaste månaden har varit bister med kyla och snö i stora delar av landet. Ett fråga Skogssällskapet fått in är hur man ska tänka kring stödutfodring av kronhjort. Vilka foder lämpar sig bäst? Hur anlägger jag en optimal foderplats?

Robert Karlsson

Robert Karlsson

Robert Karlsson, skogsförvaltare och viltexpert på Skogssällskapet svarar:

– Vid utfodring av kronvilt så ska man precis som vid all viltutfodring vara noga med fodervalet. Man kommer väldigt långt med gräsensilage för kron- och dovvilt. Ett ännu bättre val, vilket också kommer nyttjas mer av rådjur och älg, är helsädsensilage. Gärna ett variant med inslag av klöver och lusern. Rotfrukter är ett dåligt val då de är för energirika och oftast jordiga vilket skadar viltets tandhälsa. Generellt kan man säga att ju mer energirik och ju mindre fiberrik födan är desto större är risken för allvarliga skogsskador i närområdet till foderplatsen. Välj foderplats med omsorg en bra bit från beteskänsliga ungskogar och yngre och medelålders granskogar. Även närheten till större vägar ska beaktas så att inte risken för vilttrafikolyckor ökar. Nyttjar man ett bra foder så är det inga problem för viltet om man börja senare på året med utfodringen men däremot så kan utnyttjandegraden bli lägre för att färre vilt känner till foderplatsen. Glöm inte heller bort att städa och hålla foderplatsen ren från plast och smutsigt foder!

Har du en fråga du funderar över?

Skicka din fråga till nyhetsbrev@skogssallskapet.se så ska vi försöka ge dig svar på din fråga i något av våra kommande nyhetsbrev.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.