Lövträden i fokus i nytt stort forsknings­projekt

Asp. Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Problem med granbarkborre, viltskador och rotröta har bidragit till att allt fler skogsägare tittar på alternativ till gran och tall. Urban Nilsson, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, berättar om lövträdens framtid inom svenskt skogsbruk och forskningsprojektet Trees For Me.

Urban Nilsson

Urban Nilsson

Hur ser intresset ut för lövträd bland svenska skogsägare idag?

– Det finns ett stort intresse för lövträd och varje planta som produceras säljs. Det är främst björk men även ädla lövträd, som ek, som är populära. Intresset skulle vara ännu större om man kunde etablera lövträden utan att hägna. Viltskador är den stora utmaningen.

Har det här stora intresset för lövträd alltid funnits?

– Nej, det har ökat under de senaste tio åren. Det har till viss del att göra med att man ser problem med barrträd, så som granbarkborre, stormskador, viltskador, svampskador och rotröta. Det är ingen som tänker att lövträd ska ersätta barrträden, de kommer alltid att ha en stor roll i framtiden. Däremot kan lövträd bli ett större komplement. Det ökade intresset kan till viss del även bero på att markägare vill ha mer varierade fastigheter. Man ska inte underskatta markägarens vilja att göra det fint omkring sig. Det är en lite större utmaning att sköta löv jämfört med barrträd, något som också kan vara lockande.

På vilket sätt kan lövträd komplettera barrträd?

– Genom att plantera en viss mängd lövträd sprider man sina risker. Vi står inför en osäker framtid med klimat­förändringar och vet inte vilket väder vi kommer att ha i framtiden. Då är det smart att inte bara satsa på ett kort.

Du arbetar med forskningsprojektet Trees For Me som bland annat tittar på hur man storskaligt kan odla lövträd, berätta mer om det!

– Vi forskar på björk, asp, poppel och hybridasp. Vi har ett tvärvetenskapligt angreppssätt där vi bland annat tittar på vad man kan använda råvaran till, vad allmänheten tycker om lövträd i landskapet och vad markägarna tycker. Ytterligare en del handlar om hur vi ska föryngra och sköta snabbväxande löv och hur man med enkla medel kan göra förbättringar av biodiversiteten i odlingar. Vi forskar på förädling och hur vi kan ta fram skogsodlingsmaterial som växer bättre och har bättre kvalitet. Trees For Me är dessutom ett kompetens­centrum. Vi har 13 doktorander kopplade till projektet för att bygga kompetens inför framtiden. Att odla lövträd i stor skala är en ny sak för skogsbruket, därför är kompetensuppbyggnaden oerhört viktig.

Hur tror du att de svenska skogarna kommer att se ut om 50 år?

– Jag tror och hoppas att vi kommer ha ett mycket mer varierat landskap med fler trädslag som brukas. Jag hoppas att vi har hittat metoder för att bruka de ädla lövträden på större areal och längre norrut i Sverige. Klimatförändringarna är negativa ur de flesta aspekter, men de innebär att en del lövträd kan börja användas längre norrut. En målsättning för Trees For Me är att björkplantor inom en tioårsperiod ska utgöra tio procent av det totala plantantalet i Sverige. Idag är motsvarande siffra en halv procent. Det skulle innebära en jätteökning av björk och stora skillnader i hur man väljer plantor. När vi skulle starta den del av forskningsprojektet som handlar om björk ringde vi runt till intressenter och frågade om de ville stödja forskningen. Jag har aldrig varit med om något som varit så lättsålt – alla var entusiastiska. Det visar på intresset som finns för lövträd.

Hur kom det sig att du började forska på lövträd?

– Jag har tidigare forskat mycket på barrträd men ser behovet av alternativ. Vi behöver större variation i sättet att bruka skog i framtiden. När jag påbörjade min karriär på 80-talet var vi ganska säkra på att vädret de kommande tio åren skulle vara ungefär samma som det varit tidigare. Det är lätt att säga ”det vi gjorde igår kommer fungera i morgon”. Men så är det inte nu, det enda vi är säkra på är att förutsättningarna i framtiden kommer att vara helt annorlunda. Vi kan inte fortsätta i samma hjulspår utan måste hitta sätt att anpassa oss.

Text: Elsa Sjögren

Om forskningsprojektet

Trees For Me är ett forskningssamarbete mellan SLU, Skogforsk och universiteten i Umeå, Uppsala och Luleå. Projektet är finansierat av Energimyndigheten och 50 företag och organisationer, ett av dem är Skogssällskapet.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.